WordPress.org

Codex

sk:Codex:Copyrights

Všetok obsah na stránke, http://codex.wordpress.org je dostupný pod GNU General Public License (GPL).


Prispievatelia prosím majte na vedomí, že to zahŕňa aj vaše príspevky. Ak máte nejaké výhrady k obsahu, ktorý vytvárate na tejto stránke a sú vydané pod licenciou GPL, prosím, zašlite email na wp-docs Mailing List.