WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

Category:vi:Phím tắt

Bắt đầu với WordPress Version 2.7, khả năng sử dụng phím tắt để duyệt và phản hồi ​​vừa được giới thiệu. Những phím tắt được thiết kế để tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn nhanh chóng điều hướng và thực hiện các hành động về phản hồi. Nếu blog của bạn nhận được một số lượng lớn các phản hồi, bạn sẽ thấy các phím tắt đặc biệt hữu ích.

Kích hoạt Phím tắt

Các phím tắt được kích hoạt trên một thiết lập cho mỗi người sử dụng, và có thể được bật bằng cách truy cập vào bảng điều khiển trong hồ sơ Quản trị > Người dùng> Hồ sơ. Kiểm tra hộp kiểm Phím tắt để kích hoạt các phím tắt để kiểm duyệt phản hồi.

Xin lưu ý, các phím tắt được thiết kế để sử dụng cả hai tay, đồng thời, trên một bố trí bàn phím kiểu QWERTY.

Ý nghĩa của lựa chọn

Các phím tắt sử dụng để điều hướng và cho các hành động. Đối với bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến một phản hồi, phản hồi đó phải là lựa chọn đầu tiên. Các phản hồi được coi là lựa chọn được chỉ định với một nền màu xanh sáng. Theo mặc định, phản hồi không được chọn, vì vậy, bạn sẽ cần phải bấm một trong hai phím j, hoặc k, để bắt đầu điều hướng.

Sử dụng phím tắt để hướng

Duyệt phản hồi ​​được thực hiện với phím jk. Khi bạn lần đầu tiên truy cập vào trang Phản hồi, không có phản hồi ​​được lựa chọn, vì vậy, trước tiên bấm phím j, hoặc k, để chọn những phản hồi đầu tiên. Sau đó, chỉ cần bấm phím j để di chuyển các lựa chọn đến phản hồi tiếp theo.

 • Nhấn j di chuyển lựa chọn hiện tại(nền màu xanh sáng) xuống.
 • Nhấn k di chuyển lựa chọn hiện tại(nền màu xanh sáng) lên.

Lưu ý rằng nếu bạn đến dưới cùng của một trang phản hồi và bấm phím j một lần nữa, bạn sẽ được đưa đến trang tiếp theo và phản hồi đầu tiên của trang tiếp theo sẽ được lựa chọn. Tương tự như vậy, nhấn k ở trên cùng của một trang phản hồi sẽ đưa bạn đến trang trước đó, phản hồi ở dưới cùng của trang trước được lựa chọn. Điều này làm cho nó rất dễ dàng để điều hướng thông qua một danh sách dài các ý kiến ​​để thực hiện các hành động cần thiết.

Sử dụng Phím tắt để Thực hiện Hành động

Đối với một trong các hành động ảnh hưởng đến một phản hồi, hãy chắc chắn phản hồi đầu tiên được chọn (xem ở trên).

 • Bấm a phê duyệt phản hồi hiện đang được chọn.
 • Bấm s đánh dấu phản hồi hiện tại là thư rác.
 • Bấm d di chuyển phản hồi vào cho thùng rác (WordPress 2.9) hoặc xóa phản hồi hiện tại.
 • Bấm z phục hồi phản hồi từ thùng rác hoặc kích hoạt Lùi lại khi hàng được lựa chọn.

Lưu ý rằng ba hành động đầu tiên (và hầu hết các hành động chung) sử dụng ba phím bên trái hàng đầu tiên của bàn phím QWERTY là a, s, d. Chúng tôi đề nghị bạn chuyển ngón tay trỏ của bàn tay trái để lên phím d thay vì để trên phím f như thông thường.

 • Bấm u hủy bỏ chấp nhận phản hồi hiện đang được chọn, đặt nó trở lại vào kiểm duyệt.
 • Bấm r bắt đầu trả lời cho phản hồi hiện tại (bạn có thể bấm Esc để hủy bỏ trả lời).
 • Bấm q kích hoạt Sửa nhanh với chỉnh sửa nhanh phản hồi hiện tại.

Hàng loạt Hành động

Bạn cũng có thể thực hiện một hành động trên nhiều phản hồi ​​cùng một lúc. Trước tiên, bạn cần phải lựa chọn các phản hồi ​​cho các hành động với số lượng lớn, sử dụng phím x để kiểm tra hộp chọn cho các phản hồi hiện đang được chọn. Shift-x có thể được sử dụng để chuyển đổi các hộp chọn, tình trạng đảo ngược của nó. Một khi bạn có một số phản hồi được tích vào:

 • Bấm Shift-a thông qua các phản hồi đã tích.
 • Bấm Shift-s đánh dấu các phản hồi đã tích là thư rác.
 • Bấm Shift-d xóa các phản hồi ​đã tích.
 • Bấm Shift-u hủy bỏ các phản hồi đã tích.
 • Bấm Shift-t di chuyển các phản hồi đã tích vào Thùng rác.
 • Bấm Shift-z phục hồi các phản hồi đã tích từ Thùng rác.

Dịch bởi: Bùi Viết Tâm. Mong các bạn góp ý bổ sung. Cảm ơn.

Tham Khảo

This category currently contains no pages or media.