WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Tema Etiketleri/the category

Açıklama

Yazının ait olduğu kategori ya da kategorilerin bağlantılarını gösterir. Etiket The Loop içerisinde bulunmalıdır.

Kullanım

 <?php the_category('separator''parents' ); ?> 

Örnekler

Boşlukla Ayrılmış

Bu kullanım kategorileri boşluk ile ayırarak listeler.

<p>Kategoriler: <?php the_category(' '); ?></p>
Kategoriler: WordPress Computers Blogging


Virgülle Ayrılmış

Kategori bağlantılarını virgül ile ayırarak gösterir.

<p>Kategoriler: <?php the_category(', '); ?></p>
Kategoriler: WordPress, Computers, Blogging


Ok İşaretiyle Ayrılmış

Kategorileri ok (>) ile ayrılmış olarak listeler. (Not: Bunu kullanırken dikkatli olun, bazı ziyaretçiler > işaretini alt kategoriyi gösterdiğini düşünebilir.)

<p>Kategoriler: <?php the_category(' &gt; '); ?></p>
Kategoriler: WordPress > Computers > Blogging


Madde imi ile Ayrılmış

Kategorileri madde imi (•) ile ayrılmış olarak listeler.

 <p>Yazı Kategorileri: <?php the_category(' &bull; '); ?></p>

Yazı Kategorileri: WordPressComputersBlogging

Parametreler

separator 
(string) Kategori bağlantıları arasında yer almasını istediğiniz yazı ya da karekter. Varsayılan olarak bağlantılar sırasız liste olarak gösterilirler.
parents 
(string) Alt kategori olan kategorilerin nasıl gösterileceğini belirtir.Seçenekler:
  • 'multiple' - Kategorileri ana ve alt kategoriler şeklinde, "parent/child" ilişkisine bağlı olarak gösterir.
  • 'single' - Sadece alt kategoriyi gösterir.
Not: Varsayılan 'single'

Benzer

the_category, the_category_rss, single_cat_title, category_description, wp_dropdown_categories, wp_list_categories, in_category, get_the_category, get_category_parents, get_category_link, is_category

Tema Etiketleri