WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

User:Krzheiyah

Kumusta, Ako po si Ephramar, Tagapamahala ng Komunidad para sa Tambay at Tagapangasiwa para sa WordPress Philippines

Kayo ay aking inaanyayahan tumulong para sa WordPress

  • WordPress Documentation Team - Alamin kung sino-sino ang kasali sa proyekto
  • Guidelines - The heavenly handbook of Codex rules.
  • Styles - Documentation of the general styles of the Codex — please follow these so pages look well together.
  • Sandbox - Ang iyong experimental playground
  • Contributing - Paano makatulong sa Codex
  • Editing - How to layout and design a Codex page
  • Codex Tasks - Things needing to be done and sign up list