WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

User:Ngoc Thuy

Chào mừng bạn đến với Team Support SEO Wordpress
Tài liệu hỗ trợ SEO WordPress bằng tiếng Việt được cập nhật bởi ĐộiSeo.

Tải WordPress - Trang chủ Tài liệu tiếng Việt - WordPress tiếng Việt - Tư vấn miễn phí Thiết kế website bằng Wordpress

Việc thực hiện Seo trên Wordpress chúng ta bắt đầu từ việc việc cắt CSS. CSS cũng là một phần quan trọng trong seo Wordpress, nhờ CSS ta có thể khai báo với Goolge các thành phần trên website : ví dụ < div class="entry-content"  : entry-content : thông báo với các công cụ tìm kiếm đây là phần nội dung của bài viết.