WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

azr: $ 1

Azərbaycan Wordpress həvəskarlarının bu səhifədə iştirakını arzu edirəm. Çünki biz bu sahədə şox da öndə gedən bir səviyyəyə sahib deyilik. Hətta yaxın qonşularımızın belə öz komandaları, forumları var, amma çox təəssüflər olsun ki biz azərilər bu sahədə layiq olduğumuz yerdə deyilik. Gəlin əl-ələ verib biz də bir şeylər ərsəyə gətirək.Hörmətlə, Mushviq Abdulla.