WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

bs:Hosting WordPressa

Većina hosting provajdera i instalacija na Unix/Linux sistemima trebala bi moći podržati WordPress koristeći uobičajene postavke.

Zahtjevi za server

  • WordPress server requirements for Version 3.2+:

» Requirements for Older Versions

Preporučeno

Preporučeno je da koristite snažnu platformu koja je zasnovana na Linux operativnom sistemu i web serveru Apache ili NGINX . Gotovo svaki server koji podržava PHP i MySQL će raditi sa WordPressom. Ako vaš hosting ne podržava jednu od ovih platformi i mod_rewrite, navjerovatnije ćete se trebati prebaciti na neki od mnogo hosting provajdera koji podržavaju ove jezike.

Također je ključno da vaš hosting podržava udaljene konekcije radi toga što mnoge WordPress mogućnosti to zahtjevaju. Ako vaš hosting blokira odlazeće HTTP konekcije, mnogi dijelovi WordPressa neće funkcionisati.

Preporučene postavke servera:

  • PHP verzija 5.2 ili veća
  • MySQL verzija 5.0.15 ili veća

Moguće je da postoje još neki zahtjevi, a za detalje pogledajte tehničke zahtjeve instalacije.

Hosting provajderi

Hosting je danas roba i sa malo istraživanja jednostavno je pronaći hosting koji će zadovoljavati gore pomenute uslove. Ako želite pogledati prijedloge za hosting, posjetite ove linkove: