WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

he:התקנת וורדפרס

ההתקנה של וורדפרס בעברית קלה ופשוטה - עניין של חמש דקות קצרות. ההוראות הבאות יעזרו לך לאסוף את כל הנתונים והכלים הנחוצים להתקנת וורדפרס בעברית, ולצלוח את ההתקנה בהצלחה.

לפני התקנת וורדפרס בעברית

לפני ההתקנה, יש כמה דברים שצריך לוודא:

 • יש לך שטח אחסון בשרת אינטרנט, שעומד בדרישות המערכת של וורדפרס.
 • יש לך תוכנת זיפ או כל דרך אחרת לפתוח קובצי זיפ (zip). רוב מערכות ההפעלה מהשנים האחרונות כוללות תמיכה מובנית בקובצי זיפ.
 • יש לך את הפרטים הנחוצים להעלאת קבצים לשרת: כתובת שרת FTP או SFTP או WebDAV, שם משתמש וסיסמה. אם אין לך אותם, אפשר להשיג אותם דרך החברה שמספקת את שירותי האחסון או מנהל הרשת בו יותקן הבלוג. אם לא קיבלת את הפרטים האלה מספקית האחסון או ממנהל הרשת, אפשר לשלוח את המכתב המוכן לבקשת פרטי התחברות להתקנה של וורדפרס.
 • יש לך את הפרטים של השרת MySQL: שם בסיס הנתונים, שם משתמש, סיסמה וכתובת השרת. אם אין לך אותם, אפשר להשיג אותם דרך החברה שמספקת את שירותי האחסון או מנהל הרשת בה יותקן הבלוג.
 • יש לך דרך להתחבר לשרת ולהעלות אליו קבצים. ב-99% מהמקרים, תוכנת FTP כמו WinSCP לחלונות או Cyberduck למק תעשה את העבודה. תחת לינוקס, אפשר בדרך כלל להתחבר לשרתי FTP או SFTP באמצעות מנהל הקבצים. אחרת, אפשר לברר מול החברה שמספקת את שירותי האחסון או מנהל הרשת בה יותקן הבלוג.
 • יש לך עורך טקסט, כמו Notepad בחלונות, TextEdit במק או gedit בלינוקס. ברוב המקרים, לא יהיה צורך להשתמש בעורך טקסט כדי להתקין את וורדפרס בעברית, אבל מומלץ לוודא מראש שיש עורך טקסט מותקן ופעיל במחשב.
 • יש לך דפדפן, כמו פיירפוקס.
 • יש לך את הגרסה האחרונה של וורדפרס בעברית מהאתר הרשמי של וורדפרס בעברית.

התקנה בחמש דקות

זו הגרסה המקוצרת של הוראות ההתקנה של וורדפרס בעברית - יש לקרוא את ההוראות עד הסוף לפני ביצוע ההתקנה. אם ההוראות האלו מתקדמות מהר מדי בשבילך, או אם משהו השתבש במהלך ההתקנה, בהמשך העמוד יש הוראות מפורטות ומקיפות יותר.

 1. אם עדיין לא עשית את זה, צריך להוריד את הגרסה האחרונה של וורדפרס בעברית מהאתר הרשמי של וורדפרס בעברית ולפתוח אותה (לפרוס את הקובץ הדחוס) לתוך תיקיה כלשהיא במחשב - על שולחן העבודה, למשל.
 2. אם אין לך עדיין בסיס נתונים ומשתמש עם הרשאות מלאות לבסיס הנתונים הזה, צריך ליצור בסיס נתונים חדש וליצור משתמש עם הרשאות מלאות לבסיס הנתונים הזה. אפשר לבקש עזרה מהחברה שמספקת את שירותי האחסון או ממנהל הרשת בה יותקן הבלוג.
 3. להעלות את כל הקבצים של וורדפרס בעברית מהתיקיה במחשב אל התיקיה המתאימה בשרת.
  • בחירת התיקיה המתאימה תלויה בשרת בו יותקן הבלוג ובכתובת הרצויה עבורו.
  • כדי להתקין את הבלוג בכתובת הראשית של הדומיין (לדוגמה, http://domain.com/‎), צריך להעלות את הקבצים לתיקיה הציבורית הראשית עבור אותו דומיין.
  • כדי להתקין את הבלוג בתת-תיקיה (לדוגמה, http://domain.com/blog/‎), צריך ליצור תיקיה בשם הרצוי בתוך התיקיה הציבורית הראשית עבור הדומיין, ולהעלות את הקבצים לתוך התיקיה הזו.
 4. לגלוש אל העמוד ‎/wp-admin/setup-config.php בכתובת אליה הועלו הקבצים של וורדפרס בעברית ולהמשיך לפי ההוראות שתופענה עד לסיום ההתקנה.

אם מסיבה מסוימת ההתקנה לא הצליחה לייצר את קובץ ההגדרות בעצמה, אפשר ליצור אותו ידנית באמצעות עורך טקסט:

 1. לפתוח את הקובץ wp-config-sample.php בעורך טקסט.
 2. למלא את השדות לפי ההוראות בעמוד עריכת קובץ ההגדרות.
 3. לשמור את הקובץ בשם wp-config.php ולהעלות אותו לתיקיה אליה הועלו שאר הקבצים של וורדפרס.
 4. לגלוש אל העמוד wp-admin/install.php בכתובת אליה הועלו הקבצים של וורדפרס בעברית ולהמשיך לפי ההוראות שתופענה עד לסיום ההתקנה.

הוראות התקנה מפורטות

שלב 1: הורדה

להוריד ולפתוח את החבילה של הגרסה החדשה ביותר של וורדפרס מהאתר he.wordpress.org

 • אם יש לך גישה לשרת רק באמצעות FTP, צריך להוריד את וורדפרס למחשב ולפתוח את קובץ הזיפ.
 • אם יש לך גישת shell לשרת באמצעות ssh ואין לך בעיה להתחבר אליו ולהשתמש בפקודות טקסטואליות, אפשר להוריד את וורדפרס ישירות לשרת באמצעות wget או כלי דומה - זה יהיה מהיר בהרבה מאשר העלאת הקבצים ב-FTP.
 • תחת חלונות או לינוקס, אפשר להשתמש ב-ZipDeploy כדי להעלות את קובץ הזיפ של וורדפרס ישירות לשרת. שיטה זו תהיה מהירה יותר מהעלאה ב-FTP ועבור משתמשים רבים קלה יותר מאשר שימוש בחשבון shell, אבל היא לא תפעל בכל המקרים.

שלב 2: יצירת בסיס הנתונים

ליצור בסיס נתונים ריק שישמש לאחסון המידע של וורדפרס בעברית, ומשתמש עם הרשאות מתאימות לבסיס הנתונים הזה

אם הבלוג יותקן בחבילת אחסון משותף, ייתכן שכבר קיים בה בסיס נתונים, ובכל מקרה כמעט תמיד יש ממשק אוטומטי ליצירת בסיסי נתונים חדשים ומשתמשים עם הרשאות אליהם. מומלץ לעיין בתיעוד של ספקית האחסון או בממשק הניהול של חבילת האחסון כדי לברר אם כבר קיים בסיס נתונים, ובמידה שלא אם יש פתרון קל ליצירת בסיס נתונים חדש.

אם יש צורך ליצור בסיס נתונים חדש ידנית, בהמשך יש הוראות ליצירת בסיס נתונים באמצעות phpMyAdmin או cPanel.

אם הבלוג יותקן על שרת שלך (שיש לך שליטה מלאה עליו), אפשר להמשיך לפי ההוראות ליצירת בסיס נתונים באמצעות phpMyAdmin או הכלים המובנים של MySQL.

אם יש לך רק בסיס נתונים אחד והוא כבר נמצא בשימוש, אפשר להתקין אליו את וורדפרס - רק כדאי להגדיר קידומת טבלאות ייחודית כדי להמנע מהתנגשויות עם טבלאות אחרות שכבר קיימות בו. כדי לעשות זאת,יש לחפש את הפקודה table_prefix, ולהוסיף צירוף אותיות ומספרים לאחר ה-wp.

יצירת בסיס נתונים באמצעות cPanel

אם ספקית האחסון שלך משתמשת ב-cPanel לניהול חבילת האחסון, ההוראות הבאות מתארות יצירת בסיס נתונים ומשתמש חדשים עבור וורדפרס.

 1. להתחבר ל-cPanel.
 2. ללחוץ על MySQL Databases.
 3. אם אין עדיין משתמש מתאים תחת Users:
  1. לבחור שם משתמש (לדוגמה, wordpress) ולהזין אותו בשדה UserName.
  2. לבחור סיסמה ארוכה, מורכבת וקשה לניחוש, ולהזין אותה בשדה Password. מומלץ להשתמש במחולל סיסמאות.
  3. לרשום את שם המשתמש והסיסמה שבחרת במקום בטוח.
  4. ללחוץ על Add User.
 4. אם אין עדיין בסיס נתונים מתאים תחת Databases:
  1. לבחור שם לבסיס הנתונים (לדוגמה, wordpress או blog) ולהזין אותו בשדה db, וללחוץ על Add db.
 5. תחת Databases, לבחור את שם המשתמש המתאים מהרשימה User, ולבחור את בסיס הנתונים המתאים מהרשימה Db. לסמן את All תחת Privileges, וללחוץ על Add User to Db.
 6. בחזרה במסך MySQL Account Maintenance הראשי, נתוני ההתחברות לבסיס הנתונים שיצרת יוצגו. המידע להתחברות באמצעות PHP יוצג בפורמט הבא:
$dbh = mysql_connect("hostname", "username", "<PASSWORD HERE>") or die ("message");
mysql_select_db("databasename");

הערכים הרלבנטיים שצריך לרשום ולזכור להמשך הם hostname‏, username‏, databasename‏ והסיסמה שבחרת.

יצירת בסיס נתונים באמצעות phpMyAdmin

אם יש לך גישה לניהול של בסיס הנתונים באמצעות phpMyAdmin, אפשר ליצור בסיס נתונים ומשתמש לפי ההוראות הבאות.

(הערה: הוראות אלו נכתבו עבור phpMyAdmin בגרסה 2.6.0. ייתכנו הבדלים קטנים בממשק של phpMyAdmin בגרסאות אחרות).

 1. אם אין עדיין בסיס נתונים מתאים ברשימה Databases בצד שמאל:
  1. לבחור שם לבסיס הנתונים (לדוגמה, wordpress או blog) ולהזין אותו בשדה Create new database, וללחוץ על Create.
 2. ללחוץ על סמל הבית כדי לחזור למסך הראשי של phpMyAdmin, וללחוץ על Privileges. אם אין עדיין משתמש מתאים:
  1. ללחוץ על Add a new user.
  2. לבחור שם משתמש (לדוגמה, wordpress) ולהזין אותו בשדה User name (יש לוודא שהאפשרות Use text field נבחרה ברשימה הנגללת.)
  3. לבחור סיסמה ארוכה, מורכבת וקשה לניחוש, ולהזין אותה בשדה Password (יש לוודא שהאפשרות Use text field נבחרה ברשימה הנגללת.) להזין את הסיסמה שוב (לאישור) בשדה Re-type. מומלץ להשתמש במחולל סיסמאות
  4. לרשום את שם המשתמש והסיסמה שבחרת במקום בטוח.
  5. להשאיר את כל האפשרויות תחת Global privileges בברירות המחדל שלהן.
  6. ללחוץ על Go.
 3. לחזור למסך Privileges וללחוץ על הסמל Check Privileges עבור המשתמש החדש שעכשיו יצרת. תחת Database-specific privileges, לבחור את בסיס הנתונים שעכשיו יצרת מהרשימה הנגללת Add privileges to the following database. ללחוץ על Check All כדי לבחור את כל ההרשאות, וללחוץ על Go.
 4. בעמוד הבא, לרשום בצד את הכתובת שמופיעה אחרי Server: בתחילת העמוד.

יצירת בסיס נתונים באמצעות הכלים המובנים של MySQL

אם יש לך גישת shell לשרת באמצעות ssh ואין לך בעיה להתחבר אליו ולהשתמש בפקודות טקסטואליות, ויש לך משתמש MySQL עם הרשאות ליצירת משתמשים ובסיסי נתונים, אפשר ליצור בסיס נתונים ומשתמש לפי הדוגמה הבאה.

$ mysql -u adminusername -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
 
mysql> CREATE DATABASE databasename;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON databasename.* TO "wordpressusername"@"hostname"
  -> IDENTIFIED BY "password";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> EXIT
Bye
$ 

בדוגמה הנ"ל:

 • adminusername יהיה בדרך כלל root, אלא אם כן יש לך משתמש אחר עם הרשאות מתאימות.
 • עבור databasename (שם בסיס הנתונים) אפשר להשתמש לדוגמה ב-wordpress או blog.
 • עבור wordpressusername (שם המשתמש) אפשר להשתמש לדוגמה ב-wordpress.
 • כתובת השרת (hostname) תהיה בדרך כלל localhost. אפשר לבדוק את כתובת השרת עם מנהל הרשת.
 • הסיסמה (password) צריכה להיות ארוכה, מורכבת וקשה לניחוש. מומלץ להשתמש במחולל סיסמאות.

שלב 3: עריכת קובץ ההגדרות wp-config.php

להזין את פרטי ההתחברות לבסיס הנתונים לקובץ ההגדרות wp-config.php

זהו החלק בקובץ שצריך לערוך:

// ** MySQL settings ** //
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');  // The name of the database
define('DB_USER', 'usernamehere');   // Your MySQL username
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere'); // ...and password
define('DB_HOST', 'localhost');  // 99% chance you won't need to change this value
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('DB_COLLATE', '');
// Change SECRET_KEY to a unique phrase. You won't have to remember it later,
// so make it long and complicated. You can visit https://www.grc.com/passwords.htm
// to get a phrase generated for you, or just make something up.
define('SECRET_KEY', 'put your unique phrase here'); // Change this to a unique phrase. 
 1. מתוך התיקיה לתוכה פתחת את קובץ הזיפ של וורדפרס בשלב הראשון, ליצור עותק של הקובץ wp-config-sample.php בשם wp-config.php.
 2. לפתוח את הקובץ wp-config.php בעורך טקסט (כמו Notepad בחלונות, TextEdit במק או gedit בלינוקס) ולמלא את הפרטים הבאים, לפי הדוגמה הנ"ל.
  DB_NAME
  שם בסיס הנתונים שיצרת בשלב 2.
  DB_USER
  שם המשתמש בבסיס הנתונים, שיצרת בשלב 2.
  DB_PASSWORD
  הסיסמה של המשתמש שיצרת בשלב 2.
  DB_HOST
  כתובת שרת בסיס הנתונים משלב 2. ברוב המקרים זה יהיה פשוט localhost, אבל זה תלוי בסביבה בה הבלוג יותקן. אלו כמה ערכים אפשריים עבור DB_HOST.
  DB_CHARSET
  הקידוד של בסיס הנתונים. בדרך כלל אין צורך לשנות את השורה הזו.
  DB_COLLATION
  סידור בסיס הנתונים. בדרך כלל אין צורך לשנות את השורה הזו.
 3. לשמור את הקובץ.

להוראות מפורטות יותר לעריכת קובץ ההגדרות.

למידע נוסף (באנגלית) על התחברות לממשק הניהול של וורדפרס 2.6 ומעלה עם SSL.

שלב 4: העלאת הקבצים לשרת

להעלות את הקבצים של וורדפרס לתיקיה ממנה וורדפרס תפעל

בשלב זה צריך להחליט מה תהיה הכתובת של הבלוג שלך:

(הערה: המיקום המדויק של התיקיה הראשית של האתר שלך בשרת משתנה בהתאם לספקית האחסון, מערכת ההפעלה, ועוד. אם לא מצאת את התיקיה הראשית של האתר שלך, מומלץ לבדוק עם ספקית האחסון או עם מנהל הרשת.)

בתיקיה הראשית

 • אם עוד לא העלת את הקבצים לשרת, להעלות את כל הקבצים שנמצאים בתיקיה wordpress לתוך התיקיה הראשית של האתר שלך, בשרת, באמצעות תוכנת FTP.
 • אם הורדת את וורדפרס ישירות לשרת בחיבור shell, להעביר את כל התכולה של התיקיה wordpress (כל הקבצים והתיקיות שבתוך התיקיה) לתוך התיקיה הראשית של האתר שלך.
 • אם ערכת את הקובץ wp-config.php בנפרד, להעלות גם אותו לתיקיה הראשית של האתר שלך.

בתת-תיקיה

 • אם עוד לא העלת את הקבצים לשרת, להעלות את כל הקבצים שנמצאים בתיקיה wordpress לתוך תת-התיקיה הרצויה (לדוגמה, blog) בתוך התיקיה הראשית של האתר שלך, בשרת, באמצעות תוכנת FTP.
 • אם הורדת את וורדפרס ישירות לשרת בחיבור shell, להעביר את התיקיה wordpress למיקום הרצוי מתחת לתיקיה הראשית ולשנות את שמה לשם הרצוי.
 • אם ערכת את הקובץ wp-config.php בנפרד, להעלות גם אותו לתת-התיקיה אליה העלת את וורדפרס.

שלב 5: הפעלת תוכנית ההתקנה

לגלוש לאתר אליו העלת את וורדפרס ולהתחיל את ההתקנה

 1. באמצעות הדפדפן המועדף עליך, לגלוש לתוכנית ההתקנה:
 2. למלא את ההוראות על המסך.

פתרון תקלות עם תוכנית ההתקנה

 • אם הופיעה שגיאה שקשורה לבסיס הנתונים במהלך ההתקנה:
  • לחזור לשלבים 2 ו-3, ולוודא שהזנת את פרטי ההתחברות לבסיס הנתונים כהלכה.
  • לוודא שהענקת למשתמש של וורדפרס בבסיס הנתונים את כל ההרשאות הנחוצות לפי ההוראות בשלב 3.
  • לוודא ששרת בסיס הנתונים פועל.

תקלות נפוצות במהלך ההתקנה

אני רואה הרבה שגיאות "Headers already sent". מה עושים עם זה?
העמודים נראים כמו ג'יבריש, וכשאני מסתכל על הקוד בדפדפן אני רואה הרבה "<?php ?>". מה קרה?

התקנה מקומית

התקנה מקומית של וורדפרס לא מומלצת כתחליף לחבילת אחסון עבור רוב המשתמשים, אבל אפשר לעשות התקנה נפרדת של וורדפרס על המחשב המקומי ולבצע עליה בדיקות ונסיונות. המדריכים הבאים (באנגלית) מציעים הוראות להתקנה מקומית של וורדפרס בסביבות ותנאים שונים:

קישורים חיצוניים

ישנם מספר מדריכים מפורטים להתקנת וורדפרס בשפה האנגלית.