WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

hr:Ispitivanje kvarova u WordPressu

Ovaj članak je namijenjen kao uvod u ispitivanje kvarova za nove autore WordPress dodataka i tema ili PHP programerima početnicima. Postoji više opcija koje će učiniti ispitivanje kvarova puno lakšim i korisnijim.

Postavite konstante

WP_DEBUG konstanta kontrolira prikazivanje većine PHP grešaka i svih upozorenja i obavijesti. Ako ova postavka nedostaje u wp-config.php, onda se pretpostavlja da je vrijednost false. WP_DEBUG_LOG i WP_DEBUG_DISPLAY kontroliraju bilježenje i prikazivanje PHP grešaka, upozorenja i obavijesti.

/**
 * This will log all errors notices and warnings to a file called debug.log in
 * wp-content (if Apache does not have write permission, you may need to create
 * the file first and set the appropriate permissions) 
 */
define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
@ini_set('display_errors',0);

Pored toga, ako planirate modificirati neke od WordPress ugrađenih JavaScript, trebali bi postaviti sljedeću konstantu:

define('SCRIPT_DEBUG', true);

Ovo će učitati scriptname.dev.js datoteke i isključiti ulančavanje. Slično i za uređivanje ili ispitivanje kvarova CSS-a možete koristiti:

define('STYLE_DEBUG', true);

Korištenje dodatka za ispitivanje kvarova

Postoji puno dobro napisanih dodataka koji mogu savladati ispitivanje kvarova u WordPressu i mogu prikazati puno informacije o unutrašnjosti (rada WordPressa) ili o nekoj specifičnoj komponenti. Primjeri takvih dodataka su:


This page is marked as incomplete. You can help Codex by expanding it.