WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

hr:Prilagodljiva Zaglavlja

Prilagodljivo Zaglavlje je mogućnost teme uvedena u Version 2.1. Prilagodljivo Zaglavlje je slika koja je odabrana kao reprezentativna slika u sekciji zaglavlja teme.

Pogledajte također i Appearance Header Screen.

Dodavanje Podrške Temi

Od Version 3.4, teme trebaju koristiti add_theme_support() u functions.php datoteci kako bi podržavale prilagodljiva zaglavlja, kao u primjeru:

add_theme_support( 'custom-header' );

Imajte na umu da možete zadane argumente koristeći:

$defaults = array(
	'default-image'     => '',
	'random-default'     => false,
	'width'         => 0,
	'height'         => 0,
	'flex-height'      => false,
	'flex-width'       => false,
	'default-text-color'   => '',
	'header-text'      => true,
	'uploads'        => true,
	'wp-head-callback'    => '',
	'admin-head-callback'  => '',
	'admin-preview-callback' => '',
);
add_theme_support( 'custom-header', $defaults );

Primjer

Postavljanje prilagođene slike zaglavlja

Postavljanje zadane slike zaglavlja 980px širine i 60px visine:

$args = array(
	'width'     => 980,
	'height'    => 60,
	'default-image' => get_template_directory_uri() . '/images/header.jpg',
);
add_theme_support( 'custom-header', $args );

Prijenos drugih prilagođenih slika zaglavlja

Postavljanje zadane slike zaglavlja i omogućavanje vlasniku stranice da prenosi druge slike:

$args = array(
	'width'     => 980,
	'height'    => 60,
	'default-image' => get_template_directory_uri() . '/images/header.jpg',
	'uploads'    => true,
);
add_theme_support( 'custom-header', $args );

Korištenje fleksibilnih zaglavlja

Postavljanje fleksibilnih zaglavlja:

$args = array(
	'flex-width'  => true,
	'width'     => 980,
	'flex-height'  => true,
	'height'    => 200,
	'default-image' => get_template_directory_uri() . '/images/header.jpg',
);
add_theme_support( 'custom-header', $args );

ažurirajte vašu header.php datoteku sa:

<img src="<?php header_image(); ?>" height="<?php echo get_custom_header()->height; ?>" width="<?php echo get_custom_header()->width; ?>" alt="" />

Povezano

Theme Support: add_theme_support(), remove_theme_support(), current_theme_supports()
Theme Features: sidebar, menus, post-formats, title-tag, custom-background, custom-header, custom-logo, post-thumbnails, automatic-feed-links, html5, editor-style, content_width