WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

hr:Tipkovni Prečaci

Počevši od WordPress Inačice 2.7, uvedena je mogućnost da koristite tipkovne prečace kako bi pregledavali i moderirali komentare. Te tipke prečaca su dizajnirane da vam uštede vrijeme omogućavajući vam da brzo navigirate i izvodite akcije na komentarima. Ako vaš blog prima veliki broj komentara, vama će ove tipke prečaca vrlo koristiti.

Aktiviranje Tipkovnih Prečaca

Tipkovni Prečaci su omogućeni za svakog korisnika zasebno i mogu biti uključeni posjetom na panel Profil u Administracija > Korisnici > Vaš Profil. Označite Tipke Prečaca polje za označavanje kako bi omogućili tipkovne prečace za moderiranje komentara.

Imajte na umu, tipkovni prečaci su dizajnirani za korištenje sa obje ruke istodobno, na QWERTY tipkovnici.

Značenje Odabranog

Tipke prečaca se koriste za navigaciju i akcije. Da bilo koja akcija ima efekt na komentar, taj komentar mora biti odabran. Komentar koji se smatra odabranim je istaknut sa svijetlo plavom pozadinom. Po zadanom, ni jedan komentar nije odabran, zato morate pritisnuti tipku slova j ili tipku slova k kako bi počeli navigaciju.

Korištenje Tipki Prečaca za Navigaciju

Navigacija po komentarima se postiže sa tipkama j i k. Kada prvi put posjetite zaslon Komentara, ni jedan komentar nije odabran, zato prvo pritisnite slovo j ili slovo k, kako bi odabrali prvi komentar. Nakon toga, pritisnite slovo j kako bi odabrali sljedeći komentar.

 • Pritisak slova j pomiče trenutni odabir (svijetlo plava pozadina) dolje.
 • Pritisak slova k pomiče trenutni odabir (svijetlo plava pozadina) gore.

Imajte na umu da kada dođete do dna stranice komentara i ponovno pritisnete slovo j, biti ćete odvedeni na sljedeću stranicu i prvi komentar te sljedeće stranice će biti odabran. Isto tako pritiskom slova k na vrhu stranice komentara, vratiti će vas na prethodnu stranicu i komentar na dnu te prethodne stranice će biti odabran. Ovo olakšava navigaciju kroz dugačke liste komentara kako bi izveli potrebne akcije.

Korištenje Tipkovnih Prečaca za Izvođenje Akcija

Da bilo koja akcija ima efekt na komentar, taj komentar prvo mora biti odabran (pogledajte iznad).

 • Pritisak slova a odobrava trenutno odabran komentar.
 • Pritisak slova s označava trenutni komentar kao spam.
 • Pritisak slova d premješta komentar u Smeće (WordPress 2.9) ili briše trenutni komentar.
 • Pritisak slova z vraća trenutni komentar iz Smeća ili aktivira Poništavanje radnje kada je red odabran.

Imajte na umu da prve tri akcije (i većina srodnih akcija) koriste tri lijeve tipke na QWERTY tipkovnici. Preporučeno je da pomaknete ruku nalijevo tako da vaš prstenjak umjesto da bude na tipki f bude na tipki d.

 • Pritisak slova u odbija trenutno odabran komentar, vraćajući ga na moderaciju.
 • Pritisak slova r pokreće inline odgovor na trenutni komentar (možete pritisnuti Esc za otkazivanje odgovora.).
 • Pritisak slova q aktivira "Brzo Uređivanje" što omogućuje brzo inline uređivanje trenutnog komentara.

Masovne Radnje

Također, možete izvoditi akcije na višestrukim komentarima odjednom. Prov morate odabrati komentare za masovne radnje koristeći tipku x kako bi označili polje za označavanje trenutno odabranoga komentara. Shift-x se koristiti za rad sa poljima za označavanje, izokrenuli njihovo stanje. Nakon što označite željene komentare:

 • Pritisak tipki Shift-a odobrava označene komentare.
 • Pritisak tipki Shift-s označava odabrane komentare kao spam.
 • Pritisak tipki Shift-d briše označene komentare.
 • Pritisak tipki Shift-u odbija označene komentare.
 • Pritisak tipki Shift-t premješta označene komentare u Smeće.
 • Pritisak tipki Shift-z vraća označene komentare iz Smeća.