WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

hr:Zaslon Izgled Pozadina

Izgled → Pozadina

Na Zaslon Izgled Pozadina, ako vaša trenutna tema omogućava, možete prilagoditi pozadinu vaše teme prijenosom slike ili odabirom boje koja predstavlja pozadinu.

Appearance Background Screen


Povratak na Administration Screens.


Pozadinska Slika

Predpregled
U ovom okviru prenijeta slika, ili odabrana boja je dostupna za predpregled.
Odaberite Sliku
Odaberite sliku sa vašeg računala. Kliknite gumb pregeldnika kako bi pronašli sliku na vašem lokalnom računalu, zatim kada je slika odabrana kliknite gumb Prijenos kako bi prenijeli sliku. U tom trenutku se Opcije Prikaza prikazuju.

Opcije Prikaza Slike

Pozicija
Označite prigodno polje kako bi omogućili slici da bude pozicionirana Lijevo, Centar ili Desno.
Ponovi
Označite prigodno polje kako bi odredili da li se slika ponavlja. Odaberite Bez Ponavljanja, Ponavljanje, Ponavljanje Horizontalno ili Ponavljanje Vertikalno.
Privitak
Označite prigodno polje kako odredili da li se pozadina skliže ili je fiksna.
Ukloni Pozadinsku Sliku
Nakon što je slika prenijeta, ako slika više nije željena upotrijebite ovaj gumb kako bi uklonili sliku.

Opcije Prikaza

Boja
Unesite heksidecimalan broj (npr. d33131) predstavljajući boju koja će se prikazati pozadina vaše teme. Također, možete kliknuti poveznicu Odaberi Boju i zatim sa kola boje, kliknuti željenu boju i zatim će se heksidecimalan broj za tu boju upisati u polje Pozadinska Boja. Predpregled te boje je prezentirana blizu vrha ovog zaslona.

Snimi Promjene

Kliknite gumb Snimi Promjene kako bi se osigurali da su sve promjene koje ste napravili u postavkama vaše Pozadine snimljene u vašu bazu podataka. Nakon što kliknete gumb, tekst potvrde će se pojaviti na vrhu stranice potvrđujući vam da su psotavke snimljene.

Povezano

Zapisnik

  • 3.0 : Novi Zaslon
See also Administration Screens and Network Admin.