WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

mk:Додатоци

Вовед

Додатоци се алатки кои ја унапредуваат функционалноста на WordPress. Овој артикл содржи листа на додатоци по категорија и врски до други директориуми со WordPress додатоци. Јадрото на WordPress е дизајнирано да биде жилаво со максимална флексибилност и минимално присуство на код.

За инструкции и информации за преземање, инсталирање, надградување, проблеми и менаџирање на Вашите додатоци, прочитајте - Managing Plugins. Доколку сакате да развиете сопствен додаток, постои листа на ресурси кои може да ви бидат од помош - Plugin Resources.

Складиште на додатоци

WordPress додатоците се достапни од неколку извори. Официјалниот извор на додатоци е:


Стандардни додатоци

Следните додатоци се вклучени со дистрибуцијата на WordPress:

Akismet 
Akismet ги проверува Вашите коментари за да провери дали се спам или не. Вие можете да ги прегледате спам означете коментари и да ги менаџирате. Пораките постари од 15 дена автоматски се бришаат.
Hello Dolly 
Ова не е само додаток, ова го симболизира ентузијазмот на една генерација сумиран во два зборови од познатиот Луис Армстронг. Hello, Dolly. Ова е првиот WordPress додаток. Кога ќе го овоможите, во десниот агол на Вашиот Administration Panels ќе можете да видите рандом стихови од „Hello, Dolly“.

Развој на додатоци

За информации како да изградете сопствен додаток, прочитајте: