WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

pl:Konwencje przyjęte w polskim tłumaczeniu WordPressa

Uwagi wstępne

odmieniamy słowo „WordPress” 
WordPressa, WordPressie...
panel/pasek 
na widgety jest panel boczny, pasek jest np. narzędzi
słowo "blog"... 
... odmieniamy "blogu", nie "bloga"
witryna/strona 
podobnie jak papierowa strona jest częścią książki, tutaj strona internetowa jest częścią witryny (czyli np. blogu)
zaimki osobowe 
piszemy wielką literą tylko w korespondencji, w tłumaczeniu zawsze z małej

Terminologia

Termin Tłumaczenie
activate raczej unikajmy słowa "aktywować"; używamy go tylko w kontekście aktywacji konta, w innych przypadkach piszmy "włączać"
admin bar pasek administratora
affect, reflect mieć wpływ, będą miały wpływ
avatar obrazek profilowy
await moderation oczekiwać na moderację
blog blog (dop. blogu)
cache pamięć podręczna (zobacz też: #persistent-cache)
child theme motyw potomny
compatible zgodny [może być też "kompatybilny"]
contributing to WordPress pomoc w rozwoju WordPressa
core [chodzi o kod samego WordPressa, a nie o zespół tworzący; dla przykładu core developer - programista, który pisze kod "core", czyli po prostu WordPressa]
could not… nie można było…
credits autorzy
current [jeśli w kontekście "włączony", to] używany
customize spersonalizuj
dashboard kokpit
delete patrz: #remove
deprecated przestarzała praktyka [np. "używanie funkcji x jest przestarzałą praktyką"]
documentation on dokumentacja dot.
embed osadzać
enable/activate (site/account) aktywuj
enable/activate (wszystko poza wymienionymi poniżej) włącz
feature funkcja
feedback uwagi
front page strona główna
ID identyfikator
image obrazek [NIE obraz]
importer importer (dop.: importera, bier.: importer; mian. lm.: importery)
involved/get involved biorący udział/weź udział/[ew.] zaangażowany, jeśli o osobie
layout układ
load wczytywać
log in logować się
Log Out of All Other Sessions Wyloguj wszystkie pozostałe sesje
maintenance release wydanie z poprawkami błędów
media library biblioteka mediów
media library sieć witryn używać w przypadku instalacji WordPress multisite
panel (np. moderation panel) jeśli w sensie "ekran", to "ekran", w przeciwnym razie "panel"
parent theme motyw nadrzędny
pass an argument podawać jako argument (funkcji)
persistent cache trwała pamięć podręczna
plugin wtyczka
post format format wpisu
post type typ wpisu [format i typ wpisu to dwie różne rzeczy]
preview (rzecz.) podgląd; (czas.) podejrzyj
protected zabezpieczony [np. hasłem]
rating klasyfikacja [jeśli np. jakichś treści, które mogą być nieodpowiednie], ocena [jeśli czegoś, czemu np. przyznaje się ileś gwiazdek]
release wydanie
remove usuwać (kiedy już naprawdę nie da się inaczej, może być i "kasować" :))
revision wersja
screen ekran
security release wydanie z poprawkami błędów w zabezpieczeniach
security zabezpieczenia
site witryna
slug uproszczona nazwa [czegoś, np. post slug to uproszczona nazwa wpisu, używana w odnośnikach]
static statyczny
stylesheet arkusz stylów (nie stylu)
support wspierać/wsparcie/pomoc techniczna/obsługiwać (szczególnie w kontekście "coś tam is not supported")
term taksonomia
text direction kierunek pisania (nie tekstu)
theme motyw
thumbnail [w sensie theme thumbnail:] ikona
URL adres URL
view zobacz
visit (site) przejdź na witrynę [WordPress często zachęca do "odwiedzenia" własnej witryny po wprowadzeniu na niej jakichś zmian, ale odwiedziny składa się raczej komuś innemu, dlatego wyjątkowo "przejdź", jeśli chodzi o naszą witrynę]

Całe frazy

Fraza Tłumaczenie
Sorry, you are not allowed to… Przepraszamy, nie posiadasz uprawnienia do…
You are about to coś tam
'Cancel' to stop, 'OK' to coś tam.
Zamierzasz coś tam
Kliknij „Anuluj”, aby anulować tę operację, lub „OK”, aby ją sfinalizować.

Interpunkcja

Nie trzeba używać kodów HTML tych znaków - można je wprowadzać bezpośrednio, jeśli komuś jest tak wygodniej (patrz: compose key na GNU/Linuksie).

Znak Podgląd Kod HTML Uwagi
Rozpoczynający cudzysłów „ lub „
Zamykający cudzysłów ” lub ”
Myślnik – Ten znak to nie jest to samo, co minus z klawiatury: – a - (ten drugi to minus)
Wielokropek … Wielokropek to pojedynczy znak składający się z trzech kropek, a nie trzy znaki składające się z jednej kropki.

Inne materiały