WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Codex:Copyrights

Všetok obsah na stránke, http://codex.wordpress.org je dostupný pod GNU General Public License (GPL).


Prispievatelia prosím majte na vedomí, že to zahŕňa aj vaše príspevky. Ak máte nejaké výhrady k obsahu, ktorý vytvárate na tejto stránke a sú vydané pod licenciou GPL, prosím, zašlite email na wp-docs Mailing List.