WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Creating a PDF of a Codex Article

Cieľ

 • Umožniť stiahnuť podstatné časti WordPress dokumentácie na čítanie vo vhodnej chvíli.
 • Zaistiť konzistentný výtisk dokumentácie WordPress (WYSISWYG).
 • Spojiť množstvo Codex stránok to jedného dokumentu.

PDF formát nenahrádza Codex, ale umožnuje inu distribučnú možnosť pre dokumentáciu WordPress. Ak začínate s WordPress, začnite tu.

Požiadavky na užívateľa

Požiadavky na tvorcu

 • Open Office beta. This is a 75+ MB download (inštalácia približne 220 MB).
 • V linuxe, večšina aplikácií dovoluje tlačiť do PostScriptu, ktorý môže byť konvertovaný do PDF s nástrojom ps2pdf.

Sú aj iné programy ktoré vytváraju PDF, ale musia byť voľné a musia byť schopné vkladať URL odkazy.

Typografia

Open Office beta (NIE aktuálnu verziu stable)

Nadpis 1: Georgia 20px
Nadpis 2: Georgia 14px
Codex adresa na prednej stránke: Georgia 16px / 14px
Text obsahu : Arial 12px
OO predvolené pre okraje, rozmery stránky

Všetká typografia je založená na diskusii výhradne od spätnej väzby užívateľov.

Ako vytvoriť PDF použitím Open Office

 1. Otvorte základnú šablónu Open Office.
 2. Na vašej cieľovej Codex stránke, vysviete všetok text(CTRL + A) a okopírujte ho (CTRL + C).
 3. V šablóne, prilepte text (CTRL + V).
 4. Potom čo nalepíte text budete musieť odstrániť:
  1. Všetky [upraviť] odkazy. (Spravte to cez hľadať/nahradiť - je to rýchlejšie)
  2. Akékoľvek TOC.
  3. Všetky odkazy ako 'Späť do Administračného panelu'.
 5. Taktiež si overte formátovanie:
  1. Vycentrovanie obrázkov.
  2. Uistite sa že začiatok dokumentu má konzistentný text.
  3. Where a single line at the very end is causing a new page, try to adjust any spacing to remove the new page.
  4. Overte či nevidíte nejaké očividné chyby v texte.
 6. Uložte dokument ako súbor Open Office.
 7. Exportujte ako PDF.

Uistite sa, že vám zostala záloha kópie základnej šablóny -- len pre prípad, že by ste ju prepísali.