WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Navigačné menu

Navigačné menu

WordPress obsahuje ľahko použiteľný mechanizmus pre uvedenie vlastných navigačných menu do vašej témy. Ak chcete do vašej témy vložiť podporu menu, musíte do vašich súborov témy vložiť niekoľko kódov.

Úpravy functions.php

Ako prvé, vo functions.php vašej témy, musíte vložiť funkciu, ktorá zapíše názvy vašich menu. (Ako sa potom zobrazia na Vzhľad -> Menu administračnej stránke.) Ako príklad, toto menu sa objaví v poli „Lokácie témy“ ako „Hlavičkové menu“.


function register_my_menus() {
register_nav_menus(
array(
'hlavickove-menu' => __( 'Hlavickove Menu' )
)
);
}

Toto spôsobí, že sa objavia dve možnosti menu, hlavičkové menu a extra menu -

function register_my_menus() {
register_nav_menus(
array(
'hlavickove-menu' => __( 'Hlavickove Menu' ),
'extra-menu' => __( 'Extra Menu' ))
);
}

Potom sa musíte uistiť, že téma zapne tieto možnosti menu, takže potrebujete tiež túto časť kódu -

add_action( 'init', 'register_my_menus' );

Vyššie uvedené prikáže téme spustiť procedúru"register_my_menus". Ako môžete vidieť, vaša nová funkcia využíva funkcionalitu WordPress register_nav_menus functionality.

Teraz pridajte lokácie do vašich súborov šablóny

Vaša téma je teraz takmer pripravená. Posledný krok prípravy je zadanie témy, kde chcete, aby sa menu zobrazili. Toto sa robí v relevantnom súbore témy. Takže, napríklad, my by sme chceli naše hlavičkové menu v súbore header.php. Otvorte teda relevantný súbor v editore témy a rozhodnite sa, kde chcete dať vaše menu. Použijeme kód wp_nav_menu, ktorý budeme potrebovať raz pre každú lokáciu menu. Takže, pridajte tento kód. -

<?php wp_nav_menu(  array( 'theme_location' => 'hlavickove-menu' ));  ?>

Vždy sa potrebujete uistiť, že theme_location poukazuje na názov menu v functions.php kóde vyššie. (Všimnite si, že tu použijeme tvar hlavickove-menu a nie Hlavičkové menu bez pomlčky. hlavickove-menu je názov, ktorému kód porozumie, Hlavičkové menu je čitateľnejší tvar, ktorý uvidíte na administračnej stránke.)

Pre skompletizovanie kódu môžete dať extra menu na inú pozíciu. Možno napríklad chcete menu na niektoré z vašich strán, alebo ho chcete trochu oživiť pridaním DIVu určitej triedy -

wp_nav_menu(array('theme_location' => 'extra-menu','container_class' => 'my_extra_menu_class'));

Takže, dáte vyššie uvedené do šablóny vašej strany a nielenže sa menu zobrazí kdekoľvek, kam ho vložíte, ale bude štylizované ako my_extra_menu_class takže s ním môžete pracovať v CSS.

Späť na panel menu

To je všetko, čo potrebujete. Pre dokončenie jednoducho navštívte Vzhľad -> Menu panel na vašej administračnej stránke. Namiesto textu, ktorý hovorí o tom, že vaša téma prirodzene nepodporuje vlastné menu, uvidíte možnosti lokácie menu.

Teraz môžete použiť GUI tvorcu menu v tomto administračnom paneli, aby ste poskladali svoje menu. Každé menu pomenujte a priraďte do lokácie.

Relevantné odkazy

Tu je schopný návod, ktorý môže poskytnúť viac detailov o dostupných možnostiach.

Navigation Menu

See also index of Function Reference and index of Template Tags.