WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Odvodené témy

WordPress odvodená téma je téma, ktorá preberá funkcionalitu inej témy, nazvanej nadradená téma, a dovoľuje vám pozmeniť, alebo pridať funkcie k nadradenej téme. Tento článok vám ukáže, ako vytvoriť základnú odvodenú tému, a vysvetlí vám čo s ňou môžete robiť. Ako príklad nadradenej témy je použitá téma Twenty Ten, nová prednastavená téma vo verzii WordPress 3.0.

Vytvorenie odvodenej témy je jednoduché. Vytvorte adresár, vložte do neho správne naformátovaný súbor style.css, a máte odvodenú tému! Ak sa trochu vyznáte v HTML a CSS, môžete s pomocou tejto základnej odvodenej témy akokoľvek pozmeniť štylizáciu a rozloženie nadradenej témy bez úpravy samotných súborov nadradenej témy. Týmto spôsobom sa zmeny zachovajú aj keď je nadradená téma aktualizovaná.

Preto sú odvodené témy odporúčaným spôsobom pre úpravy témy.

So základným porozumením PHP, WordPress šablónam, a WordPress API pre moduly, môžete s pomocou odvodenej témy rozšíriť prakticky každú súčasť nadradenej témy, znovu, bez úpravy samotných súborov nadradenej témy.

Štruktúra adresára

Odvodená téma sídli vo svojom vlastnom adresári v zložke wp-content/themes. Nasledujúca schéma zobrazuje umiestnenie odvodenej, aj jej nadradenej témy (Twenty Ten) v typickej štruktúre adresára WordPress:

 • public_html
  • wp-content
   • themes (adresár kde sú umiestnené všetky témy)
    • twentyten (adresár nadradenej témy ktorú používame ako príklad, Twenty Ten)
    • twentyten-child (adresár našej odvodenej témy; môže byť nazvaný ľubovoľne)
     • style.css (požadovaný súbor v odvodenej téme; musí byť nazvaný style.css)

Tento adresár môže obsahovať iba súbor style.css , ale môže v ňom byť všetko čo obsahuje ktorákoľvek plne vyvinutá WordPress téma:

 1. style.css (povinný)
 2. functions.php (nepovinný)
 3. Súbory šablón (nepovinné)
 4. Iné súbory (nepovinné)

Pozrime sa ako tieto súbory fungujú.

Povinný súbor style.css

style.css je jediný povinný súbor v odvodenej téme. Poskytuje informačnú hlavičku, podľa ktorej WordPress rozpoznáva odvodenú tému, a nahradzuje style.css nadradenej témy.

Tak ako v každej WordPress téme, musí byť informačná hlavička na vrcholku súboru. Jediný rozdiel je že v odvodenej téme potrebujeme riadok Template:, aby WordPress vedel ktorá téma je nadradená pre odvodenú tému.

Tu je príklad informačnej hlavičky súboru style.cssodvodenej témy:

/*
Theme Name:   Twenty Ten Child
Theme URI:   http: //priklad.com/
Description:  Odvodená téma pre tému Twenty Ten 
Author:     Vaše meno
Author URI:   http: //priklad.com/about/
Template:    twentyten
Version:    0.1.0
*/

Stručné vysvetlenie pre každý riadok:

 • Theme Name. (povinné) Názov odvodenej témy.
 • Theme URI. (nepovinné) Webová stránka odvodenej témy.
 • Description. (nepovinné) Popis tejto témy. Napr.: Moja prvá odvodená téma. Hurá!
 • Author URI. (nepovinné) Webová stránka autora.
 • Author. (nepovinné) Meno autora.
 • Template. (povinné) adresárový názov nadradenej témy, s ohľadom na veľké a malé písmená. Pozor: Keď upravujete tento riadok, musíte prepnúť na inú tému a potom späť na odvodenú tému.
 • Version. (nepovinné) Verzia odvodenej témy. Napr: 0.1, 1.0, atď.

Časť po uzavretí */ informačnej hlavičky ďalej funguje ako bežná šablóna štýlu. Je to časť, kde vkladáte pokyny pre štylizáciu ktoré má WordPress aplikovať.

Všimnite si že šablóna štýlu odvodenej témy nahradila šablónu štýlu nadradenej témy. (Vzhľad nadradenej témy sa vôbec nenačíta.) Takže ak chcete iba upraviť pár vecí vo vzhľade a rozložení nadradenej témy a nie vytvoriť niečo úplne nové, mali by ste vložiť šablónu štýlu nadradenej témy, a potom pridať vaše úpravy. Nasledujúci príklad vám ukáže ako to urobiť s pomocou príkazu @import.

Príklad základnej odvodenej témy

Našou nadradenou témou v tomto príklade je Twenty Ten. Sme spokojní so všetkým v nej, okrem farby titulku stránky, ktorý by sme chceli zmeniť z čiernej na zelenú. S použitím odvodenej témy to môžeme urobiť v troch jednoduchých krokoch:

 1. Vytvorte nový adresár v wp-content/themes, a nazvite ho twentyten-child (alebo akokoľvek inak).
 2. Uložte kód uvedený nižšie do súboru pomenovanom ako style.css, a umiestnite tento súbor do nového adresára.
 3. Prejdite na Nástenka › Témy a aktivujte vašu novú tému, Twenty Ten Child.
/*
Theme Name: Twenty Ten Child
Description: Odvodená téma pre tému Twenty Ten 
Author: Vaše meno
Template: twentyten
*/

@import url("../twentyten/style.css");

#site-title a {
  color: #009900;
}

Tu je popis toho čo kód urobí, krok za krokom:

 1. /* otvorí informačnú hlavičku odvodenej témy.
 2. Theme Name: vloží názov odvodenej témy.
 3. Description: vytvorí popis odvodenej témy. (Nepovinné; môže byť vynechané.)
 4. Author: vloží meno autora (Nepovinné; môže byť vynechané.)
 5. Template: definuje nadradenú tému; napr., cesta k téme ktorej šablóny odvodená téma používa.
 6. */ zatvorí informačnú hlavičku odvodenej témy.
 7. The @import vloží vzhľad a rozloženie nadradenej témy.
 8. The #site-title a definuje farbu pre titulku stránky, prepísaním zodpovedajúceho pravidla z nadradenej témy.

Poznámka k príkazu @import

Nad príkazom @import nemôžu byť žiadne iné CSS príkazy . Ak nad neho dáte iné príkazy, súbor sa stane neplatným a šablóna štýlu nadradenej témy nebude vložený.

Používanie functions.php

Na rozdiel od style.css, súbor functions.php odvodenej témy neprepíše svoj ekvivalent z nadradenej témy. Namiesto toho sa načíta ako doplnok k functions.php nadradenej témy. (Konkrétne, načíta sa priamo pred súborom nadradenej témy.)

Týmto spôsobom, functions.php odvodenej témy poskytuje chytrý, bezproblémový spôsob úpravy funkcionality nadradenej témy. Povedzme že potrebujete do vašej témy pridať nejakú PHP funkciu. Najrýchlejší spôsob by bol otvoriť functions.php súbor témy a pridať ju tam. Toto však nie je veľmi rozumné, pretože nabudúce keď bude vaša téma aktualizovaná, vaša funkcia sa stratí. Namiesto toho môžete vytvoriť odvodenú tému, pridať do nej súbor functions.php, a pridať svoju funkciu do tohto súboru. Funkcia sa bude odtiaľto správať rovnako, s výhodou zachovania v prípade aktualizácie nadradenej témy.

Štruktúra functions.php je jednoduchá: Otvárací PHP tag na vrchu, zatvárací PHP tag na spodu, a, medzi nimi, vaše časti PHP kódu. Môžete do neho vložiť toľko funkcii koľko budete chcieť. Príklad nižšie ukazuje základný functions.php súbor ktorý robí jednu jednoduchú vec: Pridáva Favikonový odkaz do head zložky HTML stránok.

<?php

function favicon_link() {
  echo '<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />' . "\n";
}
add_action('wp_head', 'favicon_link');

?>

TIP PRE VÝVOJÁROV TÉM. Tým že sa functions.php súbor odvodenej témy načítava ako prvý, umožňuje vám deklarovať užívateľské funkcie vašej témy ako moduly - teda nahraditeľné odvodenou témou- ich podmienečným definovaním. Napr.:

if (!function_exists('theme_special_nav')) {
  function theme_special_nav() {
    // Do something.
  }
}

Týmto spôsobom môže odvodená téma nahradiť PHP funkciu nadradenej témy jej jednoduchým opakovaným vložením.

Súbory šablón

Šablóny sa v odvodenej téme správajú tak ako style.css, v tom že prekonajú svojich menovcov nadradenej témy. Odvodená téma môže prekonať akúkoľvek šablónu nadradenej témy jednoduchým použitím súbora s rovnakým názvom. (Poznámka: index.php môže byť prepísaný iba vo verzii WordPress 3.0 a novších.)

Opäť, táto vlastnosť WordPress vám dovoľuje upraviť šablóny nadradenej témy bez toho aby ste ich priamo menili, takže sa úpravy zachovajú aj keď je nadradená téma aktualizovaná.

Toto sú napríklad niektoré prípady použitia súborov šablóny v odvodenej téme:

 • Pre pridanie šablóny ktorú nadradená téma neponúka. (napr., šablóny pre mapu stránky, alebo pre stránky s jedným článkom, ktoré budú dostupné v menu pre úpravu stránky).
 • Pre pridanie špecifickejšej šablóny (pozri hierarchiu šablón) ako je používaná nadradenou témou (napr., tag.php šablóna pre použitie tagových archívov namiesto pôvodnej archive.php nadradenej témy).
 • Pre nahradenie šablóny nadradenej témy (napr., vytvorenie vašej vlastnej home.php a prekonanie home.php nadradenej témy).

Iné súbory

Okrem súborov ako style.css, functions.php, index.php, a home.php môže odvodená téma použiť akékoľvek súbory ktoré používajú plne vyvinuté témy, samozrejme ak je na súbor správne odkázané. Napríklad, môže použiť ikony a obrázky s odkazmi na je šablónu štýlu alebo dodatočné PHP súbory vybraté zo šablón alebo z functions.php.

Zdroje