WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Problémy s prihlasovaním

Ak máte problémy s prihlásením sa na vaše WordPress stránky Administračných panelov, ponúkame vám možné riešenia.

Povoľte cookies

Uistite sa že máte vo vašom prehliadači povolené cookies.

 • Vyčistite cookies prehliadača.
 • Vyčistite cache prehliadača.

Deaktivujte moduly

Niektoré WordPress moduly môžu prekážať procesu prihlasovania. Deaktivujte všetky vaše WordPress moduly, buď cez administrátorský panel, alebo ich odstránením z /wp-content/plugins/ zložky, aby neboli programom rozpoznané.

Nový prihlasovací súbor

Niekedy sa súbor wp-login.php môže poškodiť alebo zle nahrať.

 • Vymažte wp-login.php z vášho serveru a nahrajte novú kópiu z nového stiahnutia. Zapamätajte si, že prepisovanie súboru cez FTP môže viesť k neúplným presunom.
 • Upravte wp-login.php nasledovne:
  • Choďte do obnovahesla sekcie, zobrazenej pod týmto komentom:
// predefinovanie user_login zaistí že v emaili vrátime správny prípad
Zameňte:
$user_login = $user_data["user_login"];
S:
$user_login = $user_data->user_login;

Upravte tabuľku užívateľov

Vstúpte do phpMyAdmin vašej stránky a starostlivo upravte databázu.

 • Otvorte WordPress databázu.
 • Kliknite na tabuľku užívateľov v ľavom menu (prednastavené je wp_users, alebo vašapredpona_users ak ste zadefinovali inú predponu tabuľky.)
 • Kliknite na PREHĽADÁVAŤ .
 • Kliknite na tlačidlo UPRAVIŤ hneď pri administrátorovi.
 • Vymažte čokoľvek čo je v poli heslo.
 • Vpíšte vaše želané heslo.
 • Z roletového menu Funkcie, vyberte MD5.
 • Uložte informácie do databázy
 • Prihláste sa do WordPress s použitím „admin“ a nového hesla.
 • V prípade že požívate novšiu verziu WordPress, heslo je dvojito hašované, ale pokiaľ použijete na heslo md5 , skompletizuje to hash (a aktualizuje vaše heslo).

Problémy s Heslom

Pre informácie o problémoch s prihlasovaním zapríčinených nesprávnym alebo strateným heslom, pozrite Zmena vášho hesla.

Prosím pamätajte že Užívateľské meno a Heslo sú case-sensitive (rozlišujú veľké a malé písmená)!

Presmerovanie URL Stránky

V niektorých prípadoch sa mohla zmeniť URI vašej WordPress adresy.

 • Skontrolujte siteurl hodnotu vo wp-options tabuľke vašej WordPress databázy. Pokyny sú dostupné tu.
 • Je nastavené ako http:/?
 • Ak je, zmeňte site_url na správnu hodnotu.
 • Otvorte wp-login.php v textovom editore a upravte alebo vymažte nasledujúce riadky:
// Ak niekto presunul WordPress, skúsme ho nájsť
//if ( dirname('http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']) != get_settings('siteurl') )
 // update_option('siteurl', dirname('http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']) );


Zmenili ste vaše WordPress URI a nemôžete sa prihlásiť ani vstúpiť do databázy (ale stále máte prístup na prihlasovaciu stránku) ?

wp-login.php môže byť použité na obnovenie adresy:

//FIXME: do comment/remove these hack lines. (once the database is updated)
update_option('siteurl', 'http://your.domain.name/the/path' );
update_option('home', 'http://your.domain.name/the/path' );

HTTPS

Ak máte problémy s HTTPS, zmeňte nasledujúci riadok v wp-includes/vars.php z:

define('COOKIEPATH', preg_replace('|http://[^/]+|i', '', get_settings('home') . '/' ) );

Na:

define('COOKIEPATH', preg_replace('|https?://[^/]+|i', '', get_settings('home') . '/' ) );

Určite tiež zmeňte URL v MOŽNOSTI na https://.

Chyba: Headers Already Sent

Ak ste dostali chybové hlásenie o headers already sent, pozrite Riešenie Headers Already Being Sent problému vo FAQ.

Skontrolujte nastavenia vašej URL

V niektorých situáciách je možné zobraziť váš blog z vnútra vašej domény, ale nie z vonku. Dodržanie vyššie uvedených inštrukcií o zmene wp-options MySQL tabuľky môžu stále viesť k zlyhaniu prihlasovania. 

V takomto prípade , skontrulujte hodnoty wp-options tabuľky, siteurl ( URL WordPress adresa) a home (URL adresa blogu) aby ste sa uistili že odkazujú na „rovnakú“ základnú externe dostupnú adresu; napr., http://blog.vasadomena.com. Štandardná inštalácia ich mohla nastaviť pre vaše lokálne (interné) hostname (meno počítača), http://menoservera

Skontrolujte váš firewall

Niektoré firewally (napr., eTrust Personal Firewall) vás môžu blokovať pri prihlasovaní sa do WordPress. Deaktivujte váš firewall a skúste sa prihlásiť znova.

Ak všetko iné zlyhá

Ak tieto kroky zlyhajú, prosím oznámte že ste použili všetky dostupné možnosti pri prispievaní do Podporného WordPress Fóra. Určite napíšte detaily nastavenia vášho serveru, ak ich poznáte, vrátane verzií mySQL a PHP, ako tiež váš operačný systém (OS), prehliadač, s verziu WordPress pri ktorej sa vyskytli tieto problémy.


This article is marked as in need of editing. You can help Codex by editing it.