WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Vlastné typy príspevkov

WordPress môže uchovať a zobraziť mnoho rôznych druhov obsahu. Tieto typy obsahu sú uložené vždy na rovnakom mieste, vo wp_posts tabuľke. Rozlišujú sa podľa stĺpca nazvaného post_type.

WordPress 3.0 vám dáva možnosť pridať vaše vlastné typy príspevkov a používať ich rozličnými spôsobmi.

Základné typy

Je päť základných typov príspevkov ktoré WordPress používa prednastavene.

Článok

"Článok" je hlavným typom príspevku ktorý sa používa v blogoch. Články sa bežne zobrazujú v blogu v obrátenom poradí podľa času (najnovší článok ako prvý). Článkz sa taktiež používajú pri vytváraní kanálov.

Strana

"Strana" vo WordPress je podobná článku, ktorý funguje mimo klasickej na čase založenej štruktúre článkov. Má svoje vlastné URL odvodené priamo z URL hlavnej stránky. Tiež môže používať špeciálne šablóny stránky pre zobrazenie. Stránky tiež môžu byť zobrazené v hierarchickej štruktúre, keď niektoré stránky môžu byť nadradené iným.

Príloha

"Príloha" je špecifický príspevok obsahujúci informáciu o súboroch nahratých cez systém nahrávania médií. V prílohách je zahrnutý opis, názov a ostatné informácie o nahratých súboroch. Pri obrázkoch to platí aj pre metadáta o veľkosti a miniatúrach vygenerovaných z obrázkov, umiestnení súborov a dokonca aj informácie z EXIF dát vpísaných v obrázkoch.

Revízia

"Revízie" sa používajú na zachovanie návrhov príspevkov, ako aj všetkých minulých úprav existujúcich príspevkov alebo strán. Sú prakticky rovnaké ako hlavný príspevok/strana pre ktoré sú určené, ale sú týmto príspevkom/stranám podradené.

Nav_Menu

Typ "nav_menu" obsahuje informácie o konkrétnej položke v navigačnom menu. Toto je prvý príklad údajov v tabuľke príspevkov ktoré sa používajú na niečo iné ako zobrazovanie obsahu na blogu.

Vlastné typy príspevkov

Vlastné typy príspevkov sa vo WordPress pridávajú cez funkciu register_post_type. Táto funkcia vám umožní definovať druh príspevku a jeho funkciu v rámci WordPress.

Tu je základný príklad toho ako pridať vlastný typ príspevku:

add_action( 'init', 'create_post_type' );
function create_post_type() {
 register_post_type( 'acme_product',
  array(
   'labels' => array(
    'name' => __( 'Products' ),
    'singular_name' => __( 'Product' )
   ),
   'public' => true
  )
 );
}

Toto vytvorí príspevok nazvaný "Product". Tomuto sme vytvorili dve hlavné špecifiká. Prvé je "labels" (značky), ktoré definuje názov typu príspevku v jednotnom aj množnom čísle. Druhé je "public", čo je preddefinované označenie pre zobrazenie typu príspevku v administratívnej časti a samotnej hlavnej stránke, ak je to vyžadované.

Je množstvo iných parametrov ktoré môžete pridať do funkcie register_post_type, napríklad nastavenie hierarchií, nastavenie zobrazenia príspevku vo vyhľadávaní, zmena URL nových príspevkov a skrytie alebo zobrazenie metapolí na strane úpravy príspevkov. Tieto parametre sú dobrovoľné a môžete ich použiť pri ďalšom detailnom nastavení vášho typu príspevku.

Rady pri pomenovaní

Aj keď je vhodné dať vášmu typu príspevku jednoduché meno ako "produkt", ktoré je podobné hlavným typom príspevkov ako "článok", "strana", "revízia" či "príloha", je lepšie keď použijete tiež predponu s krátkou značkou, ktorá identifikuje doplnok, tému alebo webstránku ktoré si vyžadujú vlastný typ príspevku.

Napríklad:

 • "acme_product" alebo "aw_product" – vlastný príspevok (produkt) používaný hypotetickou stránkou ACMEWidgets.com.
 • "eightfold_product" alebo "eft_product" - vlastný príspevok (produkt) používaný hypotetickou témou "EightFold".
 • "ai1m_product" - vlastný príspevok (produkt) používaný hypotetickým doplnkom "All-in-One Merchant".

Bez takéhoto označovania vašich vlastných typov príspevkov, sa môžu príspevky na vašej stránke pravdepodobnejšie dostať do rozporov s vlastnými typmi príspevkov definovanými v téme ktorá sa vám neskôr zapáči alebo doplnku o ktorom si uvedomíte že ho musíte mať. Ak vyvíjate vaše vlastné typy príspevkov alebo témy, je vysoká šanca že vaše doplnky alebo témy budú v rozpore s vlastnými typmi príspevkov v iných doplnkoch alebo témach. Označenie vlastných typov príspevkov vám nezaručí že sa nijaký konflikt nevyskytne, ale určite zníži jeho pravdepodobnosť.

Dajte si tiež záležať aby váš názov príspevku nepresahoval 20 znakov, keďže v post_type stĺpci v databáze sú v súčasnosti polia s obmedzenou veľkosťou.

Rezervované názvy typov príspevkov

Aj keď o tomto hlavný vývojový tým musí ešte konečne rozhodnúť, bolo navrhnuté aby budúce názvy jadrových typov príspevkov boli označené predponou "wp_", napr. ak sa vývojový tým rozhodne pridať typ príspevku s názvom "Udalosť", podľa tohto návrhu by sa použil interný názov v znení "wp_udalosť." Aj keď rozhodnutie ešte nie je konečné, bolo by vhodné vyhnúť sa akýmkoľvek vlastným typom príspevkov ktorých názov začína na "wp_."

Odkazy na funkcie

Post Types: register_post_type(), add_post_type_support(), remove_post_type_support(), post_type_supports(), post_type_exists(), set_post_type(), get_post_type(), get_post_types(), get_post_type_object(), get_post_type_capabilities(), get_post_type_labels(), is_post_type_hierarchical(), is_post_type_archive(), post_type_archive_title()

Administratívne rozhranie

Keď je typ príspevku vytvorený takto, zobrazí sa aj ako nová položka v administratívnej časti, pre vytvorenie príspevkov tohoto nového typu. Tu nájdete editor príspevkov a všetky ostatné prednastavené funkcie.

URL

Nový typ príspevku dostane tiež svojo vlastné oddelenie v rozložení stránky. V príklade vyššie sú príspevky nového typu "produkt" zobrazené na http://priklad.com/product/%product_name% (kde %product_name% je URL názov vášho produktu, napr. http://priklad.com/product/foobrozinator.) Tento odkay sa zobrazí na stranách pre úpravu vášho nového typu príspevku, tak ako ostatné príspevky.

URL s označenými vlastnými typmi príspevkov

Keď označíte vaše URL predponou, no stále chcete použiť "čistú" štruktúru URL, potrebujete do poľa pridať prvok "rewrite" (prepísať). Napríklad pri použití "ACME Widgets" príkladu použitého vyššie:

add_action( 'init', 'create_post_type' );
function create_post_type() {
 register_post_type( 'acme_product',
  array(
   'labels' => array(
    'name' => __( 'Products' ),
    'singular_name' => __( 'Product' )
   ),
   'public' => true,
   'rewrite' => array('slug' => 'products')
  )
 );
}

Vyššie zodpovedá URL ako http://priklad.com/products/%product_name% (pozri popis %product_name%.) Všimnite si, že sme použili formu množného čísla, čo je forma ktorú niektorí ľudia uprednostňujú pretože vychádza z logickejšieho URL pre stránku ktorá obsahuje zoznam produktov, napr. http://priklad.com/products/.

Tiež si všimnite že sa tu prirodzené názvy ako "products" môžu dostať do konfliktu s inými doplnkami alebo témami ktoré používajú rovnaký názov. Väčšine ľudí sa však nepáčia dlhšie a menej prirodzené URL ako http://priklad.com/acme_products/foobrozinator. Riešenie konfliktov s URL medzi dvoma doplnkami je však jednoduchšie, pretože štruktúra URL nie je trvalo uložená v každom zázname o príspevku v databáze, tak ako je to pri uložených vlastných typov príspevkov.

Jedinečná šablóna

Systém tém tiež podporuje vlastné typy príspevkov, vo forme jedinečných šablón. Ak je to možné, vlastné typy príspevkov použijú single-type.php, rovnakým spôsobom ako príspevky zobrazené na ich vlastnej strane používajú single.php. Takže pre príklad vyššie môžete vytvoriť súbor single-acme_product.php a „produktové“ príspevky budú zobrazené s použitím tejto šablóny.

Archívne alebo slučkové šablóny

Možnosť zobraziť zoznam vášho vlastného typu príspevku nie je zahrnutá vo verzii 3.0 a príde až s verziou 3.1 (trac ticket) Dovtedy sú pre riešenie tohto problému dostupné doplnky.

Zadania podľa typov príspevkov

Vo zvyšku systému tém, môžete tiež vytvoriť nové zadania pre zobrazenie príspevkov zo špecifického typu príspevkov. Toto sa robí cez parameter "post_type" vo WP_Query.

Príklad:

$loop = new WP_Query( array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 10 ) );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
 the_title();
 echo '<div class="entry-content">';
 the_content();
 echo '</div>';
endwhile;

Toto zadanie jednoducho prejde posledných 10 produktových príspevkov a zobrazí ich názov a obsah.

Viac informácii