WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi

WordPress dosyaları içerisnde birçok PHP fonksiyonu tanımlıdır. Fonksiyonların bazıları WordPress temalarında kullanılan Tema Etiketleri olarak tanımlanmıştır. Bazı fonksiyonlar ise eklenti geliştirilmesinde kullanılan olay ve filtrelerle (the Plugin API) ilişkilidir. Diğerleri ise WordPress çekirdeğine ait fonksiyonlardır.

WordPress çekirdek fonksiyonlarının bir çoğu Eklenti ve Tema geliştiricilerinin işlerine yarar. Bu sayfada Tema etiketleri dışında kalan çekirdek fonksiyonların birçoğuna yer verilmiştir. Sayfanın en altında WordPress fonksiyonları hakkında bilgiler bulabileceğiniz harici kaynaklara ulaşabilirsiniz. Buradaki bilgilere ek olarak, WordPress phpdoc sitesinde 2.6.1 sürümünden sonraki bütün WordPress fonksiyonlarıyla ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Not: Bu liste WordPress'in versiyon 2.1 ve sonraki sürümleri içindir ve WordPress'in kullanılmayan önceki versiyonlarına ait fonksiyonları içermez. WordPress'in 2.0.x versiyonları için tamamlanmamış bir sayfaya Function Reference 2.0.x adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu sayfanın tamamlanmasına yardımcı olabilirsiniz!

Yardımcı olabileceğiniz konular:

 • Aşağıdaki listedeki fonksiyonlar için alt sayfalar ekleyebilir, en azından kısa da olsa bir yorum ekleyebilirsiniz. Eğer bir fonksiyon için bir alt sayfa oluşturursanız, lütfen fonksiyonun kullanımına ilişkin bilgi ve örneklere yer veriniz.
 • Kategori yapısını izleyerek, daha fazla fonksiyonu ekleyebilirsiniz.
 • Eğer eklenti geliştiricileri için faydalı olmadığını düşündüğünüz bir fonksiyon varsa ya da artık kullanılmayan bir fonksiyon varsa listeden çıkarınız.
 • Kategorilerdeki fonksiyonların yanlış kategoride olduğunu düşünüyorsanız, doğru kategoriye taşıyın.

Yazıları hazırlarken daha fazla bilgiye Contributing to WordPress yazısını okuyarak edinebilirsiniz!


Fonksiyonlar

Yazı, Sayfa ve Ekler Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar formatting.php, media.php, post.php içerisinde yer alırlar. Ayrıca bkz. Tema Etiketleri.

Yazılar

Yazı ekleme ve silme

Sayfalar

Özel Alan/Yazı ekleri fonksiyonları

Ekler Fonksiyonları

Diğerleri

Kategori, Etiket ve Taksonomi Fonksiyonları

WordPress Terms tablolarında yazı, sayfa ve bağlantıların taksimiminde etiket ve kategorileri yönetirler.

Kategoriler

Etiketler

Taksonomi

Kullanıcı ve Yazar Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar user.php, pluggable.php, registration.php dosyalarında tanımlanmıştır. Ayrıca bkz. tr:Tema_Etiketleri.

Besleme Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar functions.php, feed.php, rss.php dosyaları içerisinde tanımlanmıştır.

Yorum, Ping ve Geriizleme Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar comment.php, functions.php, post.php içerisinde bulunurlar. Ayrıca bkz. tr:Tema_Etiketleri.

Olay, Filtre ve Eklenti Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar plugin.php içerisinde tanımlıdır. Ayrıca bkz. Plugin API.

Temayla İlişkili Fonksiyonlar

Bu fonksiyonlar theme.php içerisinde tanımlanmıştır.

Biçimlendirme Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar formatting.php, functions.php, kses.php içerisinde tanımlanmıştır.

Karışık Fonksiyonlar

Bu fonksiyonlar formatting.php, functions.php, bookmarks.php, cron.php, l10n.php, user.php, pluggable.php içerisinde tanımlanmıştır.

Saat/Tarih Fonksiyonları

Serilizasyon

Seçenekler

XMLRPC

Yerelleştirme Ayrıca bkz. Translating WordPress.

Cron (Zamanlama)

Karışık

Sınıflar

Aşağıdaki sınıflar WordPress geliştiricileri tarafından yaratılmışlardır ve capabilities.php, classes.php, class-snoopy.php, locale.php, query.php, rewrite.php, script-loader.php, wp-db.php dosyalarında tanımlıdırlar:

 • WP - general request handling
 • WP_Ajax_Response - AJAX handling
 • WP_Object_Cache (formerly WP_Cache) - Object cache (and functions wp_cache_add, wp_cache_close, wp_cache_delete, wp_cache_flush, wp_cache_get, wp_cache_init, wp_cache_replace, wp_cache_set)
 • WP_Error - error handling (and function is_wp_error)
 • WP_Locale - handles date and time locales
 • WP_Query - Request parsing and manipulation, posts fetching (with functions get_query_var, query_posts, have_posts, in_the_loop, rewind_posts, the_post, wp_old_slug_redirect, setup_postdata, as well as the Conditional Tags is_*)
 • WP_Rewrite - Rewrite rules (and functions add_rewrite_rule, add_rewrite_tag, add_feed, add_rewrite_endpoint, url_to_postid)
 • WP_Roles, WP_Role, WP_User - Users and capabilities - map_meta_cap, current_user_can, get_role, add_role, remove_role
 • WP_Scripts - JavaScript loading (and functions wp_print_scripts, wp_register_script, wp_deregister_script wp_enqueue_script)
 • WP_Styles - CSS stylesheet loading (and functions wp_print_styles, wp_register_style, wp_deregister_style, wp_enqueue_style )
 • Display tree-like data - Walker, Walker_Page, Walker_PageDropdown, Walker_Category, Walker_CategoryDropdown
 • wpdb - Database interface

The following classes were created by outside developers, and are found in files class-IXR.php, class-pop3.php, class-snoopy.php, gettext.php, rss.php, streams.php:

 • IXR - XML-RPC Classes, including IXR_Value, IXR_Message, IXR_Server, IXR_IntrospectionServer, IXR_Request, IXR_Client, IXR_ClientMulticall, IXR_Error, IXR_Date, IXR_Base64
 • Snoopy - HTTP client
 • gettext_reader (part of PHP-gettext) - Localization Class
 • RSS Classes (MagpieRSS and RSSCache) (and functions fetch_rss, is_info, is_success, is_redirect, is_error, is_client_error, is_server_error, parse_w3cdtf, wp_rss, get_rss)
 • POP3: SquirrelMail wrapper
 • StreamReader, StringReader, FileReader, CachedFileReader

Resmi ve Gayri Resmi Listeler

 • WordPress.org PHPDoc - Nearly all the functions in WordPress now have "PHPDoc" headers. This site shows all the PHPDoc.
 • Trac Browser - WordPress source code - Click on Tags to find a specific version, or Trunk to look at the latest WordPress source
 • PHPXref for WordPress - Cross reference of WordPress files, functions, and variables, which seems to point to the latest released version. This redalt.com PHPXref site has the bleeding-edge Trunk version, as well as 1.5 and 2.0, but the Trunk version may not be updating any more. So, there is now a new Trunk Xref site on ftwr.co.uk available.
 • WordPress Function History Table - List of what version each WordPress function was added in; PlanetOzh recommends: "see related WordPress Functions Implementation History Tool for more information (and for a more usable tool)"
 • WordPress Variable Report - A list of WordPress functions, listing what version of PHP every function requires (and if there's a compatible function available), what varables/arguments in functions are unused, and what functions/variables each class contains (and their default values).
 • WordPress Hooks Table - A list of WordPress actions and filters, cross-referenced to the files they are in
This page is marked as incomplete. You can help Codex by expanding it.