WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/get header

Açıklama

Header.php yi temaya include eder.Eğer spesifik bir header.php ye sahipseniz (header-isim.php şeklinde header-{isim}.php olarak include edersiniz.

Kullanım

<?php get_header$isim ); ?>

Parametreker

$name
(string) (optional) header-isim.php yi çağırır.
Default: None

Örnek

Basit 404 Sayfası

Aşağıdaki sayfa yapısı çok basit bir örnektir.404 sayfasında standar hedaerı çağaracaktır.

<?php get_header(); ?>
<h2>Hata 404 - Bulunamadı</h2>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

Çoklu Header

Farklı sayfalara farklı header.php ler:

<?php
if ( is_home() ) :
  get_header('home');
elseif ( is_404() ) :
  get_header('404');
else :
  get_header();
endif;
?>

Anasayfa ve 404 sayfasında gösterilecek olan headerlar sırasıya header-home.php ve header-404.php olmalıdır.

Nolar

Log Kayıtları

Kaynak Dosya

get_header() bulunduğu dosya: wp-includes/general-template.php.

Çevirş

İlgili

Include Tags

See also index of Function Reference and index of Template Tags.