WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/get search form

Açıklama

searchform.php tema dosyasını kullanarak arama formunu görüntüler.

Kullanım

<?php get_search_form$echo ); ?>

Parametreler

$echo
(boolean) (isteğe bağlı) true formu görüntüler; false formu string olarak döndürür.
Default: true

Döndürülen Değerler

(string) 
Eğer $echo değeri 'false' ise form HTML olarak görüntülenir.

Örnekler

Eğer temanızda searchform.php yoksa, Wordpress kendi arama formunu kullanacaktır.

<form role="search" method="get" id="searchform" action="<?php echo home_url( '/' ); ?>">
  <div><label class="screen-reader-text" for="s">Search for:</label>
    <input type="text" value="" name="s" id="s" />
    <input type="submit" id="searchsubmit" value="Ara" />
  </div>
</form>

Eğer temanızda searchform.php varsa, Wordpress'in kendi arama formu yerine bu kullanılacaktır.Unutmayın ki, arama formunuzda anasayfaya yönlendirilen bir GET metodu kullanmanız gereklidir.Metin girişi kısmı s olarak isimlendirilmeli ve daima yukarıdaki örnekteki olduğu gibi label etiketi içermelidir.

Özel bir searchform.php örneği:

<form action="/" method="get">
  <fieldset>
    <label for="search">Search in <?php echo home_url( '/' ); ?></label>
    <input type="text" name="s" id="search" value="<?php the_search_query(); ?>" />
    <input type="image" alt="Ara" src="<?php bloginfo( 'template_url' ); ?>/images/search.png" />
  </fieldset>
</form>

Son olarak (functions.php dosyanıza) bir fonksiyon yazarak bu fonksiyonu get_search_form'a ekleyebilirsiniz.


function my_search_form( $form ) {

  $form = '<form role="search" method="get" id="searchform" action="' . home_url( '/' ) . '" >
  <div><label class="screen-reader-text" for="s">' . __('Search for:') . '</label>
  <input type="text" value="' . get_search_query() . '" name="s" id="s" />
  <input type="submit" id="searchsubmit" value="'. esc_attr__('Search') .'" />
  </div>
  </form>';

  return $form;
}

add_filter( 'get_search_form', 'my_search_form' );

Notlar

Eğer searchform.php varsa $echo parametresi yok sayılır. WordPress Trac içinde bunula ilgili bir konu mevcut.

Formu get_search_form filtresinden get_search_form() 'a geçirmek için geçici bir çözümdür.

Log Kayıtları

Kaynak Dosya

get_search_form() wp-includes/general-template.php dosyasında bulunur.

İlgili

Include Tags

See also index of Function Reference and index of Template Tags.