WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/get sidebar

Açıklama

Geçerli temanın dizininden sidebar.php yi include eder. Spesifik bir sidebar.php tanımlamışsa ($isim), bunu include etmek için,sidebar-{isim}.php şeklinde bir kodcuk kullanmanız gerekir.

Eğer ki temanız sidebar içermiyorsa, temanızda kullandığınız get_sidebar() komutu, wp-includes/theme-compat/sidebar.php yi include edecektir.

Kullanım

<?php get_sidebar$isim ); ?>

Parametreler

$name
(string) (optional) sidebar-name.phpyi çağırır.
Default: None

Örnekler

Basit 404 Sayfası

Aşağıda çok basit bir 404 sayfası örneği vardır.Tema 404 sayfasında standart sidebar.php include edecektir.

<?php get_header(); ?>
<h2>Error 404 - Not Found</h2>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

Sağ ve Sol Sidebar

Bir temada iki sidebar bulunabilir.

<?php get_header(); ?>
<?php get_sidebar('sol'); ?>
<?php get_sidebar('sag'); ?>
<?php get_footer(); ?>

Bu sidebarların adı : sidebar-sol.php ve sidebar-sag.php olmalıdır.

Çoklu Sidebar

Her sayfada farklı bir sidebar include edilebilir.

<?php
if ( is_home() ) :
    get_sidebar('home');
elseif ( is_404() ) :
    get_sidebar('404');
else :
    get_sidebar();
endif;
?>

Yukarıdaki örnekte ise sidebarların adı sidebar-home.php ve sidebar-404.php olmak zorundadır.

Notlar

Değişim Kayıtları

  • Since: 1.5.0
  • 2.5.0 : Added the 'name' parameters.

Kaynak

get_sidebar() burada bulunur: wp-includes/general-template.php.

İlgili

Include Tags

See also index of Function Reference and index of Template Tags.