WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/is single

Açıklama

Bu Koşul Etiketi gösterilen sayfanın bir tekil yazı olup olmadığını kontrol eder. Bu bir mantıksal fonksiyondur yani TRUE veya FALSE değeri döndürür.

Kullanım

<?php is_single(); ?>

Parametreler

$post
(integer) (opsiyonel) Yazı ID, Yazı Başlığı veya Yazı Kalıcı Bağlantı Adı
Default: Boş

Dönen Değerler

(boolean) 
Gösterilen sayfa tekil yazı ise True, değilse False.

Örnekler

is_single()

Herhangi bir tekil yazı sayfası gösterildiğinde.

is_single('17')

Yazı idsi 17 olan bir yazı gösterildiğinde.

is_single('WordPress TR')

Yazı Başlığı, "WordPress TR" olan bir yazı gösterildiğinde.

is_single('wordpress-turkiye')

Yazı Ismi (kalıcı bağlantısı) "wordpress-turkiye" olan bir yazı gösterildiğinde.

is_single(array(17,'wordpress-turkiye','WordPress TR'))

Yazı IDsi 17, yazı_ismi "wordpress-turkiye" yada yazı_başlığı "WordPress TR" olan yazılardan herhangi biri gösterildiğinde TRUE değeri döndürür. Not: dizi (array) kullanımı Version 2.5 de eklenmiştir.

Notlar

Değişiklik Kayıtları

1.5.0 beri.

Kaynak Dosya

is_single() fonksiyonu wp-includes/query.php dosyasında yer alır.

Benzer

is_home(), is_front_page(), is_search(), is_404(), is_singular(), is_page(), is_attachment(), is_local_attachment(), is_single(), is_sticky(), is_archive(), is_category(), is_tag(), is_author(), is_date(), is_year(), is_month(), is_day(), is_time(), is_admin(), is_preview(), is_paged(), is_page_template(), is_plugin_page(), is_new_day(), is_feed(), is_trackback(), is_comments_popup(), comments_open(), pings_open(), is_taxonomy(), is_taxonomy_hierarchical()

Fonksiyon Listesi | Koşul Etiketleri Sayfası