WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/is singular

Açıklama

Bu Koşul Etiketi bir tekil sayfanın görüntülenip, görüntülenmediğini kontrol eder. Bu fonksiyon şu durumlarda true döndürür: is_single(), is_page() veya is_attachment(). Bu mantıksal bir fonksiyondur, yani TRUE veya FALSE döndürür.

Kullanım

<?php is_singular(); ?>

Parametreler

Bu etiket hiçbir parametre almaz.

Dönen Değerler

(boolean) 
Tekil bir sayfa gösteriliyorsa true, değilse false.

Örnekler


<?php
if ( is_singular() ) {
    
// 1. reklamı göster
} else {
    
// 2. reklamı göster
}
?>

Notlar

Değişim Kaydı

Başlangıç: 1.5.0

Kaynak Dosya

is_singular() fonksiyonu wp-includes/query.php içerisinde yer almaktadır.

Benzer

is_home(), is_front_page(), is_search(), is_404(), is_singular(), is_page(), is_attachment(), is_local_attachment(), is_single(), is_sticky(), is_archive(), is_category(), is_tag(), is_author(), is_date(), is_year(), is_month(), is_day(), is_time(), is_admin(), is_preview(), is_paged(), is_page_template(), is_plugin_page(), is_new_day(), is_feed(), is_trackback(), is_comments_popup(), comments_open(), pings_open(), is_taxonomy(), is_taxonomy_hierarchical()

Fonksiyon Listesi | Koşul Etiketleri