WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/wp logout url

Açıklama

Bu tema etiketi, kullanıcıları siteden çıkış yapabilecekleri bağlantıya yönlendirir.

Kullanım

 <?php echo wp_logout_url$redirect ); ?>  

Parametreler

$redirect
(string) (İsteğe bağlı) URL üzerinde oturum yönlendirmek için.
Default: None

Örnekler

Normal Kullanım

<a href="<?php echo wp_logout_url(); ?>" title="Çıkış Yap">Çıkış Yap</a>

Çıkış yap ve geçerli sayfaya yönlendir

<a href="<?php echo wp_logout_url( get_permalink() ); ?>" title="Çıkış Yap">Çıkış Yap</a>

Çıkış yap ve anasayfaya yönlendir

<a href="<?php echo wp_logout_url( get_bloginfo('url') ); ?>" title="Çıkış Yap">Çıkış Yap</a>

Notlar

  • Kullanıldığı yerler: apply_filters() 'logout_url' i HTML link içeriği bağlamak.

Kaynak Dosya

wp_logout_url() wp-includes/general-template.php dosyasında yer alır.

Benzerler

Login Tags: is_user_logged_in(), wp_login_form(), wp_loginout(), wp_logout(), wp_register()
Login URLs: wp_login_url(), wp_logout_url(), wp_lostpassword_url(), wp_registration_url()

See also index of Function Reference and index of Template Tags.