WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/wp update post

Açıklama

Bu fonksiyon veritabanındaki bir yazıyı günceller. Güncellenecek yazının ID'sini fonksiyona bildirmelisiniz.

Kullanım

 <?php wp_update_post$post ); ?> 

Example

wp_update_post() fonksiyonunu kullanmadan önce yazının yeni halini oluşturan bileşenlerden oluşan bir dizinin tanımlanması gerekir. wp_insert_post(), fonksiyonu da güncelleme yapmak için kullanılabilir, yapılması gereken güncellenecek yazının ID'sinin de belirtilmesidir. Bileşen isimleri ile veritabanındaki alan adları uyuşmalıdır.

// ID'si 37 olan yazıyı güncelle
  $my_post = array();
  $my_post['ID'] = 37;
  $my_post['post_content'] = 'Bu güncellenmiş içerik.';

// Veritabanındaki yazıyı güncelle
  wp_update_post( $my_post );

Kategoriler

Yazı kategorisi güncellenirken kategorilerin ID'leri dizi olarak verilmelidir. Bu durum tek bir kategori için de geçerlidir.

Parametreler

$post
(array) (opsiyonel) Yazıyı meydana getiren bileşenlerden oluşan nesne değişken. Veritabandaki wp_posts tablosundaki alan adlarıyla bileşen adları birebir ilişkilidir. Güncellenecek yazı ID'si mutlaka belirtilmelidir.
Default: Boş bir dizi

Dönen Değerler

Veritabanındaki yazı başarılı bir şekilde güncellendiğinde yazının ID'si, aksi durumda 0 döner.

Benzer

wp_insert_post(), wp_delete_post()