WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Galeri Kısayolu

WordPress 2.5'ten itibaren, WordPress'in galeri sistemi, yazılarınıza veya sayfalarınıza resim galerisi eklemenize olanak sağlıyor.

[gallery] kısayolu Yazı veya Sayfa'da, o yazıya yüklenmiş resimlerin önizlemelerinden oluşan bir galeri göstermek için kullanılıyor. Kullanımı da en basit haliyle şu şekilde:

[gallery]

Bu kısayolla birlikte tercihinize bağlı olarak bir kaç özellik daha kullanabilirsiniz:

[gallery tercih1="deger1" tercih2="deger2"]

Galeriyi yazınıza eklemeden, temanızda direk olarak da gösterebilirsiniz:

 <?php echo do_shortcode('[gallery tercih1="deger1"]'); ?>

Bunu da kullanabilirsiniz:

 <?php
    $galeri_kisayolu = '[gallery id="' . intval( $post->post_parent ) . '"]';
    print apply_filters( 'the_content', $galeri_kisayolu );
 ?>

Tercihler

Tercihlerinizi şekillendirin:

columns 
sütun sayısını belirleyin. Galeri sizin için her satırın sonuna bir satır atlama ekleyecek ve sütun genişliğini uygun olarak hesaplayacaktır. Varsayılan değer 3 olarak belirlenmiştir. Eğer sütunlar 0 olarak ayarlanırsa, satır atlama yapılmaz. Örneğin, 4 sütunlu bir galeri göstermek için:
[gallery columns="4"]
id 
yazı ID'sini belirleyin. Galeri belirlediğiniz id'ye göre, o yazıya yüklenmiş resimleri gösterecektir. Eğer ID belirlenmemişse, varsayılan olarak yazdığınız yazıya ait resimler gösterilir. Örneğin, 123 ID'sine sahip yazının resimlerini göstermek için:
[gallery id="123"]
size 
önizleme resmi için bir boyut belirleyin. Boyut için kullanabileceğiniz değerler "thumbnail", "medium", "large" ve "full" olarak belirlenmiştir. "Thumbnail", "medium" ve "large" resimlerinin boyutu WordPress yönetim panelindeki Ayarlar > Ortam menüsü altından ayarlanabilir. Örneğin, galerinizdeki resimleri orta boyutta göstermek için:
[gallery size="medium"]

Kullanabileceğiniz gelişmiş tercihler:

orderby 
önizleme resimlerinin neye göre sıralanacağını belirleyin. Varsayılan değer "menu_order" (menü sıralaması) olarak belirlenmiştir. "RAND" (rastgele) değeri de kullanılabilir.
order 
önizleme resimlerinin sıralama düzenini belirleyin. ASC (artan) veya DESC (azalan). Örneğin resimleri ID'ye göre azalan şekilde sıralamak isterseniz:
 [gallery order="DESC" orderby="ID"]
itemtag 
Galerideki her nesne için kullanılacak XHTML etiketi. Varsayılan değer "dl".
icontag 
Galerideki her önizleme resmi için kullanılacak olan XHTML etiketi. Varsayılan değer "dt".
captiontag
Galerideki her açıklama için kullanılacak olan XHTML etiketi. Varsayılan değer "dd". Örneğin, galeri biçimini div, span ve p kullanacak şekilde değiştirmek için:
[gallery itemtag="div" icontag="span" captiontag="p" link="file"]
link
her resmin, direk olarak resim dosyasına bağlantı vermesi için bu değeri "file" (dosya) olarak ayarlayınız. Varsayılan değer olarak, ek sayfasına bağlantı verilir.
include
Eklenen resim id'lerini virgülle ayrılmış şekilde belirtirseniz, galeri de sadece belirtilen ID'ye sahip resimler gösterilecektir.
[gallery include="23,39,45"]
exclude
Eklenen resim ID'lerini virgülle ayrılmış şekilde belirtirseniz, galeri de belirtilen ID'ye sahip resimler gösterilmeyecektir. include ve exclude seçeneklerinin birlikte kullanılamayacağını unutmayınız.
[gallery exclude="21,32,43"]