WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Tema Etiketleri/edit post link

Açıklama

Eğer giriş yapmış olan kullanıcı yazıyı düzenlemeye yetkili ise, yazının düzenlenmesi için bir bağlantı gösterir. Etiket The Loop içerisinde bulunmalıdır.

Kullanım

 <?php edit_post_link('link''before''after'); ?> 

Örnekler

Varsayılan

Düzenleme bağlantısını varsayılanları kullanarak gösterir.

<?php edit_post_link(); ?>

Düzenleme bağlantısını Paragraf etiket içerisinde gösterir

Paragraf etiketi (<p>) içerisinde "Düzenle" kelimesini kullanarak bağlantı oluşturur.

<?php edit_post_link('Düzenle', '<p>', '</p>'); ?>

Parametreler

link 
(string) Bağlantı metni. Varsayılan 'Edit This'.
before 
(string) Bağlantı metninden önce yazılacak. Varsayılan yok.
after 
(string) Bağlantı metninden sonra yazılacak. Varsayılan yok.

Benzer

edit_post_link, edit_comment_link, link_pages, wp_link_pages, get_year_link, get_month_link, get_day_link