WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Tema Etiketleri/single tag title

Açıklama

Görüntülenen etiketin başlığını gösterir ya da döndürür.

Kullanım

 <?php single_tag_title('prefix''display'); ?> 

Örnekler

Bu örnek "Görüntülenen Etiket " ifadesinin devamında etiket başlığını gösterir.

<p><?php single_tag_title('Görüntülenen Etiket '); ?>.</p>
Görüntülenen Etiket WordPress.


Bu örnek $current_tag değişkeninin değerini PHP içerisinde kullanmanız için döndürür, ekrana yazdırmaz.

<?php $current_tag = single_tag_title("", false); ?>

Parametreler

prefix 
(string) Etiket başlığından önce gösterilecek metin. Varsayılan '' (yazı yok). Eğer display FALSE ise kullanılmaz.
display 
(boolean) TRUE olduğunda başlığı yazdırır, FALSE olduğunda ise PHP kullanılmak için değer döndürür. Varsayılan TRUE.

Değişim Kaydı

Başlangıç: 2.3.0

Benzer

the_tags, get_the_tags, get_the_tag_list, single_tag_title, get_tag_link, wp_tag_cloud, wp_generate_tag_cloud, tag_description

Tema Etiketleri