WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Tema Etiketleri/tag description

Açıklama

WordPress Version 2.8 ile birlikte kullanılmaya başlayan bu etiket bir yazı etiketinin açıklamasını döndürür. Parametre olarak bir etiketin ID'si girilebilir fakat eğer bir ID girilmemişse yazıları gösterilen etiketin açıklaması döndürülür.

Kullanım

 <?php tag_description$tagID ); ?> 

Varsayılan Kullanım

Varsayılan olarak yazıları listelenen etiketin açıklaması döndürülür.

<?php $tag_descr = tag_description(); ?>

Parametreler

$tagID
(string) (optional) Açıklaması döndürülecek etiketin ID'si.
Default: Sorgulanan etiketin açıklaması döndürülür

Örnek

ID'si 28 olan etiketin açıklamasını göster.

 <?php echo 'Etiket Açıklaması: ' tag_description('28'); ?> 

Değişim Kaydı

Başlangıç: 2.8.0

Benzer

the_tags, get_the_tags, get_the_tag_list, single_tag_title, get_tag_link, wp_tag_cloud, wp_generate_tag_cloud, tag_description

Tema Etiketleri