WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Tema Etiketleri/wp dropdown users

Açıklama

Kullanıcılar için açılır liste oluşturur.

Kullanım

 <?php wp_dropdown_users$parametreler ); ?> 

Varsayılan Kullanım

 <?php $parametreler = array(
    
'show_option_all'  => ,
    
'show_option_none' => 
,
    
'orderby'          => 'display_name',
    
'order'            => 'ASC',
    
'include'          => ,
    
'exclude'          => 
,
    
'multi'            => 0,
    
'show'             => 'display_name',
    
'echo'             => 1,
    
'selected'         => 0,
    
'name'             => 'user',
    
'class'            =>  ); ?> 

Parametreler

show_option_all 
(string) Bütün kullanıcılar açılır listede yer alır.
show_option_none 
(string) Açılır listedeki kullanıcıların hiçbirini seçmenize izin vermez.
orderby 
(string) Bilgilerin neye göre sıralanacağı. Geçerli değerler:
 • 'ID'
 • 'name'
 • 'display_name' - varsayılan
order 
(string) Seçeneklerin sıralanma şekli. Geçerli değerler:
 • 'ASC' - varsayılan (Artan)
 • 'DESC'
include 
(string) Listede gösterilecek kullanıcı ID'leri virgül ile ayrılarak yazılır. Örneğin 'include=4,12' ifadesi sadece kullanıcı ID'leri 4 ve 12 olan kullanıcılar görüntülenir/listelenir ya da geri döndürülür. Varsayılan hepsi.
exclude 
(string) Listede gösterilmesi istenilmeyen kullanıcı ID'leri virgül ile ayrılarak yazılır. Örneğin 'exclude=4,12' ifadesi kullanıcı ID'leri 4 ve 12 olan kullanıcılar görüntülenmez/listelenmez ya da geri döndürülmezler. Varsayılan hiçbiri.
multi 
(boolean) 'select' elementindeki ID değerlerini es geçer.
 • 1 (True)
 • 0 (False) - Default
show 
(string) Görüntülenecek tablo sütun adı. Eğer gösterilecek alan boşsa, user_login (kullanıcı adı) parantez içerisinde gösterilecektir.
 • 'ID'
 • 'user_login'
 • 'display_name' - Varsayılan
echo 
(boolean) (TRUE) olduğunda liste ekrana yazdırılır, (FALSE) olduğunda değerler PHP içerisinde kullanılacak şekilde döndürür.
 • 1 (True) - Default
 • 0 (False)
selected 
(integer) 'selected' olarak işaretlenecek kullanıcı ID'si. Varsayılan olarak hiçbir kullanıcı seçili değildir.
name 
(string) Açılır listenin form adı. Varsayılan 'user'.
class 
(string) Açılır liste formunun CSS sınıfı.

Örnekler

Gönder Düğmeli Açılır Liste

Kullanıcıları HTML formu içerisinde açılır liste şeklinde, gönder düğmeli olarak gösterir.

<li id="users">
 <h2><?php _e('users:'); ?></h2>
  <form action="<?php bloginfo('url'); ?>" method="get">
  <?php wp_dropdown_users(); ?>
  <input type="submit" name="submit" value="Göster" />
  </form>
</li>

Değişim Kaydı

Başlangıç: 2.3.0

Kaynak Dosya

wp_dropdown_users() fonksiyonu wp-includes/user.php içerisinde tanımlanmıştır.

Benzer

the_author, the_author_link, the_author_posts, the_author_posts_link, wp_list_authors, wp_dropdown_users, the_author_meta

Tema Etiketleri