WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Tema Etiketleri/wp list authors

Açıklama

Günlüğün yazarlarını (kullanıcılarını) listeler ve eğer yazarın yazıları varsa, yazar adı yazarın yazıları için bağlantıya dönüştürülür. Opsiyonel olarak etiket her yazarın yazı sayısını ve RSS besleme bağlantısını gösterebilir.

Kullanım

 <?php wp_list_authors$parametreler ); ?> 

Varsayılan Kullanım

 <?php $parametreler = array(
    
'optioncount'   => false
    
'exclude_admin' => true
    
'show_fullname' => false,
    
'hide_empty'    => true,
    
'echo'          => true,
    
'feed'          => 
    
'feed_image'    => 
,
    
'style'         => list,
    
'html'          =>  ); ?> 

Varsayılan kullanımda:

 • Yazı sayıları gösterilmez
 • 'admin' yazarı listeden çıkarılır
 • Yazarın "Herkes tarafından gösterilecek ad" alanı gösterilir
 • Yazısı olmayan kullanıcılar listeden çıkarılır
 • Liste yazdırılır
 • Yazar besleme adresi gösterilmez
 • Yazar besleme adres resmi gösterilmez
 • Yazarlar liste olarak gösterilir
 • Geçerli HTML koduyla gösterilir

Parametreler

optioncount 
(boolean) Yazarın yayımlanmış yazı sayısını gösterir. Seçenekler:
 • 1 (true)
 • 0 (false) - varsayılan
exclude_admin 
(boolean) 'admin' (admin olarak giriş yapan) kuullanıcıyı yazar listesinden çıkarır. Seçenekler:
 • 1 (true) - varsayılan
 • 0 (false)
show_fullname 
(boolean) Yazarların tam adlarını (ad ve soyad) gösterir. Eğer false ise, "Herkes tarafından görülecek ad" gösterilir. Seçenekler:
 • 1 (true)
 • 0 (false) - varsayılan
hide_empty 
(boolean) Yazısı olmayan yazarları gizle. Seçenekler:
 • 1 (true) - varsayılan
 • 0 (false)
echo 
(boolean) Listeyi yazdır. Seçenekler:
 • 1 (true) - varsayılan
 • 0 (false)
feed 
(string) Yazarın RSS besleme bağlantısı için görüntülenecek metin. Varsayılan olarak yazı yoktur ve besleme adresi gösterilmez.
feed_image 
(string) Bir resim için Yol/Dosya_adı. Yazarların RSS besleme adresleri için yazı yerine resim göstermek istediğinizde kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınızda feed parametresi kullanılmaz.
style 
(string) Yazar listesinin gösterileceği biçim. Varsayılan değer olan list, yazarları sırasız liste olarak gösterir, none özel bir listeleme kullanılmaz (yazar adları virgül ile ayırılarak gösterilir). Eğer html parametresi false ise, bu seçenek göz ardı edilir. Geçerli değerler:
 • list - varsayılan
 • none
html 
(boolean) Yazarların liste olarak mı yoksa normal metin olarak mı gösterileceğini belirler. Varsayılan değer true. Eğer html false olarak ayarlanmışsa style parametresi gözardı edilir ve yazarlar virgül ile ayırılarak gösterilir. Bu seçenek Version 2.8 sürümüyle eklendi. Geçerli değerler:
 • 1 (true) - varsayılan
 • 0 (false)

Örnekler

Yazar Tam Adları ve Yazı Sayılar

Bu örnek sitenin yazarlarının tam adlarını (ad ve soyad) ve her yazarın yazı sayılarını gösterir. Ayrıca varsayılan olarak admin kullanıcısını gizler, yazısı olmayan yazarlar gizlenir, RSS besleme adresi ve resmi gösterilmez.

<?php wp_list_authors('show_fullname=1&optioncount=1'); ?>

Harriett Smith (42)
Sally Smith (29)
Andrew Anderson (48)

Değişim Kaydı

 • Since: 1.2.0
 • 2.8.0 : style parametresi eklendi.
 • 2.8.0 : html parametresi eklendi.

Kaynak Dosya

wp_list_authors() fonksiyonu wp-includes/author-template.php içerisinde tanımlanmıştır.

Benzer

the_author, the_author_link, the_author_posts, the_author_posts_link, wp_list_authors, wp_dropdown_users, the_author_meta

Tema Etiketleri