WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

User:Angeloverona

Snažím sa priblížiť vo voľnom čase WordPress širokej Slovenskej verejnosti. Nakoľko je rok 2009 a nikto sa nepustil do prekladu Codex-u WordPress, tak som tento preklad započal sám. Budem rád ak sa pridáte, pomôže to mnohým a je to práca naozaj pre viac ako jedného. Pokiaľ chcete robiť preklad, nikto vám nebráni no mali by ste splniť aspoň nasledujúce body:

  1. Vedieť anglicky
  2. Vedieť písať štýlom wiki
  3. Prekladať celý obsah stránky prebratý z angličniny
  4. Neprekladať doslova,ale organicky (no čo najpresnejšie k originálu)
  5. Dodržiavať etiketu Codex a štandardizovať: Viac-jazyčný Codex, Štruktúra Codex, Ako vytvoriť novú stránu
  6. Pokiaľ spravíte nejaké zmeny v texte ktorý ste nerobili, dopíšte do poznámky čo ste zmenili.
  7. Neukladať text za každým napísaným riadkom, používajte náhľad, každá zmena(aj uloženie) sa zaznamenáva a v rámci prehľadnosti zmien v záznamoch "nespamujte" don častým ukladaním dokumentu.
  8. Stránky vytvárat kanonizovane kôli orientacii čo je a čo nie je preložené z Codex.
  9. Prečítať si znenie o autorských právach
  10. Prekladať a baviť sa. Chválte sa na fórach vaším preloženým textom, určite si ho ľudia radi prečítajú a niečo nového sa dozvedia.


Prekladať kanonizovane, všetky potrebné šablóny máte už predrobené:

"sk:Preložený_názov_v_angličtine"

Správne: sk:Hlavna_Stranka"

Nesprávne: "sk:Main_Page"