WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

sk:Presunutie WordPress


Môže nastať situácia, keď potrebujete presunúť WordPress buď v rámci jedného servera, alebo z jedného servera na druhý. Nie je potrebné preinštalovanie, WordPress je dostatočne flexibilný aby takéto situácie s ľahkosťou zvládol.

Jednoduché odpovede pre väčšinu inštalácii:

 • Ak databáza a URL zostávajú rovnaké, môžete WordPress presunúť jednoduchým skopírovaním vašich súborov a databázy.
 • Ak sa mení názov databázy alebo užívateľ, je potrebné nové hodnoty pridať do wp-config.php.
 • Ak WordPress potrebujete otestovať pred zapnutím, musíte dočasne zmeniť siteurl a home vo wp_options tabuľke databázy (cez phpMyAdmin alebo podobne). Ak ste vykonali nejaké zmeny v nastaveniach trvalých odkazov, je potrebné zablokovať .htaccess a prekonfigurovať trvalé odkazy predtým, ako váš WordPress nahodíte znovu online.


Presun WordPress v rámci vašej stránky

Presun súborov WordPress z jednej lokácie na druhú v rámci servera – zmena URL – si vyžaduje špeciálny postup

Tu je návod krok za krokom:

 1. Vytvorte novú lokáciu s použitím jednej z týchto dvoch možností:
  1. Ak budete presúvať vaše súbory jadra WordPress do nového adresára, vytvorte nový adresár.
  2. Ak chcete presunúť WordPress do vášho koreňového adresára, uistite sa že všetky súbory index.php, .htaccess, a ostatné súbory ktoré môžu byť prepísané sú zálohované alebo presunuté, a že koreňový adresár je pripravený na nové WordPress súbory.
 2. Prihláste sa na váš blog.
 3. Prejdite na panel Administrácia > Nastavenia > Všeobecné.
 4. V okne pre Adresu WordPress (URI): zmeňte adresu na nové umiestnenie vašich hlavných súborov jadra WordPress.
 5. V okne pre Adresu stránky(URI): zmeňte adresu na nové umiestnenie, ktoré by malo byť totožné s WordPress adresou (URI).
 6. Kliknite na Uložiť zmeny.
 7. (Neskúšajte teraz otvoriť/prezrieť si váš blog!)
 8. Iba pre WordPress 2.0: Vymažte zložku wp-content/cache.
 9. Presuňte vaše súbory jadra WordPress do nového umiestnenia. Toto zahrňuje súbory v rámci pôvodného adresára, ako napríklad http://priklad.com/wordpress, a všetkých podadresárov.
 10. Ak používate trvalé odkazy, prejdite do Administrácia > Nastavenia > Trvalé odkazy panelu a aktualizujte štruktúru vašich trvalých odkazov vo vašom .htaccess súbore, ktorý by mal byť v rovnakom adresári ako hlavný index.php súbor.
 11. Ak sa vyskytne problém s chýbajúcimi nahratými obrázkami, je potrebné zmeniť cestu (adresu) k obrázkom v každom príspevku priamo vo vašej SQL databáze. Pri tomto sa môžete riadiť návodom na http://www.tamba2.org.uk/wordpress/move3".
 12. Tiež skontrolujte a zmeňte zložku „store uploads“ pod Nastavenia – Rôzne , pretože inak všetky vaše nové nahrávania pôjdu naďalej do starej zložky.
 13. Už existujúce obrázkové/ multimediálne odkazy budú odkazovať na starú zložku, a musia byť aktualizované v rámci nového umiestnenia.

Je dôležité aby ste nastavili URI umiestnenie PRED presunom súborov.

Ak zabudnete zmeniť umiestnenia

V prípade, že ste omylom presunuli súbory predtým ako ste zmenili URI: máte dve možnosti.

MOŽNOSŤ 1. Predpokladajme že súbory boli pôvodne v /cesta/do/staré/ a presunuli ste ich do /cesta/do/nové predtým ako ste zmenili URI. Opravíte to vytvorením „symlinku“ (pre užívateľov Windows, „symlink“ je ekvivalentom "skratky") z /cesta/do/staré/ do /cesta/do/nové, napr.

ln -s /cesta/do/nové /cesta/do/staré/
a potom bežným nasledovaním vyššie uvedených inštrukcií. Ak chcete, po skončení môžete „symlink“ odstrániť.

MOŽNOSŤ 2. Ak zabudnete zmeniť WordPress adresu a adresu blogu, nebude možné ich zmeniť s použitím rozhrania WordPress. Dá sa to však opraviť, ak máte prístup do databázy. Prejdite do databázy vášho blogu a nájdite tabuľku wp_options. Táto tabuľka obsahuje všetky nastavenia ktoré sa dajú zmeniť v rozhraní. WordPress adresa a adresa blogu sú uložené ako „siteurl“ a „home“ ( pole the option_name). Všetko čo je potrebné urobiť, je zmeniť pole the option_value na správnu URL pre záznamy s option_name=’siteurl‘ alebo option_name=’home‘.

V prípade že ste omylom zmenili URI na také, kde nemôžete presunúť súbory. (ale stále máte prístup k prihlasovaniu, cez presmerovanie alebo inak)

wp-login.php môže byť použité na (pre-)nastavenie URI:

//FIXME: do comment/remove these hack lines. (once the database is updated)
update_option('siteurl', 'http://your.domain.name/the/path' );
update_option('home', 'http://your.domain.name/the/path' );


To je všetko. Otestujte svoju stránku aby ste sa uistili že pracuje správne. Ak zmena zahŕňa novú adresu pre váš blog, uistite sa že o novej adrese užívateľov včas informujete, a zvážte pridanie pokynov k presmerovaniu do vášho .htaccess súboru, pre odkázanie návštevníkov k novému umiestneniu.

Zmena URL stránky tiež poskytuje podrobnosti tohto procesu!

Zaradenie WordPress do vlastného adresára pri ponechaní WordPress indexového súboru v koreňovom adresári

Pozrite si prosím článok, Zaradenie WordPress do vlastného adresára, pre podrobný návod.

Presunutie WordPress na nový server

Ak presúvate WordPress z jedného serveru na druhý, začnite zálohovaním vašich dát. Toto zahŕňa zálohovanie vašej WordPress databázy ako aj súborov jadra, obrázkov, modulov a iných súborov na vašej stránke. Pozrite zálohovanie WordPress a zálohovanie vašej databázy pre detailnejší opis.

 • Poznámka: Ak meníte server ale doména zostáva rovnaká, všetko čo potrebujete urobiť je upraviť wp-config.php a nahrať všetko tak ako to je na váš nový server.

Ak je vám jedno či váš starý blog naďalej funguje

 1. Stiahnite kópiu hlavných WordPress súborov z vášho STARÉHO blogu na váš pevný disk a upravte wp-config.php tak aby zodpovedalo novému serveru.
 2. Vráťte sa na váš STARÝ blog a prejdite na Administrácia > Nastavenia > Všeobecné a zmeňte URL (obidve) na zodpovedajúce vašej novej stránke.
 3. Znovu, stiahnite vašu databázu (ale pre istotu si stále ponechajte vašu starú), nahrajte túto novú databázu a kópiu WordPress jadrových súborov s upraveným wp-config.php na váš nový server.

Ak chcete aby váš starý blog naďalej fungoval

Pozor: Uistite sa že máte zálohovanú WordPress databázu vášho starého blogu pred ďalším postupom!

Časť A – Aktivácia vášho nového blogu

 1. Stiahnite si vašu celú WordPress inštaláciu na pevný disk. Vhodne novú zložku pomenujte, tak aby bolo jasné že ide o inštaláciu vášho STARÉHO blogu.
 2. Vráťte sa na váš starý blog, otvorte možnosti a zmeňte url (obidve) na zodpovedajúce vašej novej stránke.
 3. Znovu, stiahnite si vašu celú WordPress inštaláciu na pevný disk. Vhodne novú zložku pomenujte, tak aby bolo jasné že ide o inštaláciu vášho NOVÉHO blogu.
 4. Stiahnite si vašu databázu ešte raz (ale ponechajte si starú). Nahrajte túto databázu na váš nový server. Najjednoduchšie bude ak na vašom novom serveri nazvete databázu rovnako a vytvoríte užívateľa s rovnakými prihlasovacími údajmi ako na vašom starom serveri.
 5. Ak ste použili iný názov databázy a/alebo užívateľa (pozri predchádzajúci krok), upravte náležite wp-config.php v inštalácii vášho NOVÉHO blogu.
 6. Nahrajte zložku inštalácie NOVÉHO blogu na vašu novú stránku. Váš nový blog by mal pracovať!

Časť B – Obnovenie vášho starého blogu

 1. Na pôvodnom servere, odstráňte databázu STARÉHO blogu (na vašom lokálnom počítači by ste mali mať kópiu ktorú ste urobili hneď na začiatku).
 2. Nahrajte zložku databázy vášho STARÉHO blogu na váš pôvodný server, prepísaním súborov ktoré sa na ňom momentálne nachádzajú (tiež môžete vymazať inštalačnú zložku z pôvodného servera a jednoducho nahrať súbory STARÉHO blogu)
 3. Nahrajte databázu vášho STARÉHO blogu z vášho lokálneho počítača na server.


Iný jednoduchý postup pre vytváranie kópii príspevkov, komentárov, strán, kategórii a vlastného poľa (status príspevku, dáta, trvalé odkazy...):

 1. Nainštalujte nový WordPress blog
 2. Prejdite do administrátorského panelu starého blogu. Tu, v Manage > Export vyberte "all" v menu Restrict Author.
 3. Kliknite na „Download Export File“
 4. V novom blogu prejdite na Manage > Import, vyberte položku Wordpress.
 5. Na strane ktorá sa zobrazí vyberte práve exportovaný súbor. Kliknite na Nahrať súbor (Upload file) a Importovať (Import).
 6. Zobrazí sa stránka. V „Priradiť Autorov“ (Assign authors), priraďte autorstvo už existujúcim užívateľom alebo vytvorte nových.
 7. Kliknite na „Zadať“ (Submit).
 8. Na konci, kliknite na „Have fun“.

Poznámka: ak boli už v blogu nejaké články (napr. úvodná stránka), s použitím tejto metódy nebudú vymazané, články sa len pridávajú. S použitím predchádzajúcej metódy sa články v novom blogu vymažú.

Presun WordPress na nový server so službou Fantastico

Niektorí prevádzkovatelia webhostingu používajú službu Fantastico, ktorá nainštaluje WordPress webstránku len s niekoľkými kliknutiami. Váš blog môžete preniesť tiež na jednu z týchto webstránok, no postup je trochu iný.

Začnite zálohovaním vašich dát. Toto zahŕňa zálohovanie vašej WordPress databázy, tak ako aj súborov jadra, obrázkov, modulov a ostatných súborov na vašej stránke. Pozri WordPress zálohovania a [[zálohovanie vašej data´bázy] pre viac detailov.

Vytvorte kópiu vašej databázy. Budete musieť zmeniť súbor .sql, a v prípade chyby je dôležité aby ste pracovali s kópiou.

Začnite proces, prácou s kópiami z vášho zálohovania.

 1. Ak ste zmenili doménu, upravte náležite zálohované súbory databázy. Jednoduchý spôsob ako to urobiť je:
  1. S použitím textového editora, otvorte kópiu databázového súboru .sql.
  2. S použitím funkcií vyhľadať a nahradiť, nájdite všetky zmienky o URL starého blogu, a nahraďte ich novým URL.
  3. Opakujte postup s vašou starou emailovou adresou. (Napríklad nahradenie ktosi@priklad.com s ktosi@navod.com)
  4. Uložte zmeny.
 2. Nahrajte moduly a témy z vašej starej stránky na novú.
 3. Vymažte tabuľky databázy z predinštalovanej stránky Fantastico.
 4. Obnovte databázu.

Keď ste pripravený skontrolovať vašu stránku, ustite sa že ste vyčistili cache a cookies aby ste videli zmeny vo vašom prehliadači.

Doplnkové informácie

This article is marked as in need of editing. You can help Codex by editing it.