WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/wp insert post

Açıklama

Bu fonksiyon veritabanına yazı (ve sayfa) ekler. Değerleri filtreler, bazı kontroller yapar, tarih/saat gibi eksik bilgileri tamamlar. Fonksiyon parametre olarak bir nesne değişken alır ve eğer ekleme işlemi başarılı ise yazının ID'sini, başarısız ise 0 döndürür.

Kullanım

 <?php wp_insert_post$post ); ?> 

Örnekler

wp_insert_post() çağırılmadan önce bir yazıyı oluşturacak bileşenlerden oluşan bir nesne (genellikle bir dizi değişken) oluşturulması gerekir. wp_insert_post() eksik olan bilgileri kendisi varsayılan değerlerle dolduracaktır ancak yazı başlığı ve içerik alanlarının boş geçilmesi yazma işlemini başarısız kılacaktır.

Kullanıcı aşağıdaki listeden daha fazla elementi veritabanındaki alan adlarını kullanarak oluşturabilir. Dizideki anahtar isimleri veritabanındaki wp_posts tablosunun alan adlarıyla uyuşmalıdır.

// Yazı nesnesi oluştur
 $my_post = array();
 $my_post['post_title'] = 'Yazım';
 $my_post['post_content'] = 'Bu bir yazı örneğidir.';
 $my_post['post_status'] = 'publish';
 $my_post['post_author'] = 1;
 $my_post['post_category'] = array(8,39);

// Yazıyı veritabanına ekle
 wp_insert_post( $my_post );

Aşağıdaki dizi fonksiyonun içerisinde tanımlanmış olan varsayılan dizidir:

$defaults = array(
 'post_status' => 'draft',
 'post_type' => 'post',
 'post_author' => $user_ID,
 'ping_status' => get_option('default_ping_status'),
 'post_parent' => 0,
 'menu_order' => 0,
 'to_ping' => '',
 'pinged' => '',
 'post_password' => '',
 'guid' => '',
 'post_content_filtered' => '',
 'post_excerpt' => ''
);

Kategoriler

Yazı kategorileri veritabanındaki kategori ID'leri ile uyuşacak şekilde bir sayı dizisi olarak verilmelidir. Bu durum sadece bir kategoriye bağlanmak istense de gereklidir.

 //Yanlış
 $my_post['post_category'] = "8,39";

 //Doğru
 $my_post['post_category'] = array(8,39);
 
 //Yanlış
 $my_post['post_category'] = 8;
 //Doğru
 $my_post['post_category'] = array(8);

Parametreler

$post
(object) (required) Bir yazıyı tanımlayan bileşenlerden oluşan bir nesne değişken. Veritabanındaki wp_posts tablosundaki alan adları ile bileşenler birebir ilişkilidir.
Default: None

Yazı dizisini nasıl tanımlayacağınız, varsayılan değerlere olan güveninize bağlıdır. Bazı tanımlamalar kısa, bazıları uzun olabilirler. Aşağıdaki listede bir yazı için kullanabileceğiniz dizi anahtarları ve kısa açıklamaları yer almaktadır:

$post = array(
 'comment_status' => [ 'closed' | 'open' ] // 'closed' yoruma kapalı.
 'ID' => [ <post id> ] //Eğer bu değer varsa ilgili yazı güncellenir.
 'menu_order' => [ <order> ] //Yeni yazı bir sayfa ise menü sırası.
 'page_template => [ <template file> ] //Sayfa için şablon belirtir.
 'ping_status' => [ ? ] //Ping durumu?
 'pinged' => [ ? ] //?
 'post_author' => [ <user ID> ] //Yazarın kullanıcı ID'si.
 'post_category => [ array(<category id>, <...>) ] //Yazı kategorileri.
 'post_content' => [ <the text of the post> ] //Yazının içeriği.
 'post_date' => [ Y-m-d H:i:s ] //Yazılma zamanı.
 'post_date_gmt' => [ Y-m-d H:i:s ] //Yazının yerel saatteki yazılma zamanı.
 'post_excerpt' => [ <an excerpt> ] //Yazı özeti.
 'post_parent' => [ <post ID> ] //Yazının bağlı bulunduğu ana sayfası.
 'post_password' => [ ? ] //Yazı için gerekliyse parola.
 'post_status' => [ 'draft' | 'publish' | 'pending' ] //Yeni yazının yayımlanma durumu. Taslak, yayımlanmış, onay bekliyor.
 'post_title' => [ <the title> ] //Yazının başlığı.
 'post_type' => [ 'post' | 'page' ] //Yazının türü, yazı, sayfa.
 'tags_input' => [ '<tag>, <tag>, <...>' ] //Etiketler.
 'to_ping' => [ ? ] //?
); 

Dönen Değerler

Veritabanına ekleme işlemi başarılı ise yazının ID'si değilse 0.

Benzer

wp_update_post(), wp_delete_post(), wp_delete_attachment(), wp_get_attachment_url(), wp_insert_attachment()

This article is marked as in need of editing. You can help Codex by editing it.