WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

tr:Fonksiyon Listesi/wp delete post

Description

Bir yazıyı, yazı ekini veya bir sayfayı siler. Bir yazı ya da sayfa silindiğinde, ona bağlı bütün herşey de silinir. Buna yorumlar, yazının özel alanları ve yazıyla ilişkili etiketler de dahildir.

Kullanım

<?php wp_delete_post$postid ?>

Paramatreler

$postid
(integer) (opsiyonel) Yazı ID.
Default: 0

Dönen Değerler

(karma) 
Silinmeme durumunda false.

Örnekler

Yazıyı Sil

WordPress'in varsayılan yazısı, IDsi '1' olan "Merhaba Dünya" yazısını silme.

<?php wp_delete_post(1); ?>

Notlar

  • Uses: do_action() 'delete_post' yazı tipi 'attachment' (yazı eki) değilse, yazı silinmeden önce.
  • Uses: do_action() 'deleted_post' yazı tipi 'attachment' (yazı eki) değilse, yazı silindikten sonra.
  • Uses: wp_delete_attachment() eğer yazı tipi 'attachment' (yazı eki) ise silmek için kullanın.
  • Uses global: (object) $wpdb
  • Uses global: (object) $wp_rewrite

Değişim Kaydı

Başlangıç: 1.0.0

Kaynak Dosya

wp_delete_post() fonksiyonu wp-includes/post.php içerisinde yer almaktadır.

Benzer

wp_update_post(), wp_delete_attachment(), wp_get_attachment_url(), wp_insert_attachment(), wp_insert_post()