WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

vi:Codex:Đóng Góp

Bản Nháp

Trang này được đánh dấu là bản nháp. Bạn có thể giúp đỡ WordPressVN bằng cách hoàn thiện trang này.

Chào bạn

Tài liệu - Codex là một wiki, nghĩa là ai cũng có thể sửa đổi nội dung của Tài liệu này. Tài liệu - Codex phát triển dựa trên sự đóng góp của các thành viên như bạn. Cảm ơn bạn về quyết định đóng góp cho sự phát triển của Tài liệu - Codex. Trang này sẽ hướng dẫn bạn những bước để bạn có thể bắt tay vào việc phát triển Tài liệu - Codex.

Điều đầu tiên

Trước khi bạn bắt tay vào dịch, viết bài cho Tài liệu tiếng Việt, bạn hãy:

Tạo tài khoản
Bạn hãy tạo tài khoản tại WordPress.org.
Tạo trang cá nhân
Sau khi đã đăng kí và đăng nhập, hãy tạo trang cá nhân của bạn. Trang này giúp chúng mọi người có thể biết bạn là ai và biết được những đóng góp của bạn.
Đọc hướng dẫn (không thể bỏ qua)
Bạn hãy bỏ chút thời gian làm quen với hướng dẫn tiếng Việt, hướng dẫn tiếng Anhkiểu mẫu của Tài liệu - Codex.
Đăng kí mailing wp-docs
Nếu bạn muốn bạn có thể đăng kí vào wp-docs mailing list

Các tác vụ bạn có thể làm

  1. Administration and Maintenance
  2. Content Management
  3. Discussions and Decisions

Quản lý và bảo quản

Bản hướng dẫn toàn phần giúp đỡ Codex trong việc bảo quản và quàn lý được tìm thấy ở Codex:Maintenance. Xin vui lòng đọc hướng dẫn và bắt đầu giúp đỡ ngay bây giờ!

Tạo và quản lý nội dung

Bạn có thể giúp đỡ Codex phát triển bằng cách tạo và quản lý nội dung trên Codex bằng nhiều cách sau đây:

  1. Chỉnh sửa những trang có sẵn để củng cố nội dung, ngữ pháp, đánh vần, và trình bày. Không biết phải bắt đầu từ đâu? Hãy vào 1 Trang Random (có một Trang Random ở bên menu trái, trong tất cả cái trang), hoặc là ở trang bảo quản page và làm việc trong Trang ngoài lề, hoặc trang cần phải sửa chữa. Phần giúp đỡ cho người sữa chữa có thể được tìm thấy nếu cần.
  2. Chọn một nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ và bắt đầu làm việc.
  3. Tạo nội dung mới: Bạn có một quá trình hướng dẫn mới, hoặc cách giải mà bạn muốn chia sẻ với mọi người? Đọc hướng dẫn cách tạo một trang mới, cũng giống như cách tạo một trang mới. Sau khi ban đã làm quen với 2 cách trên, bạn có thể bắt đầu tạo một bài viết mới.
  4. Dịch WordPress Codex. Có một vài người và đội ngũ dẫn đầu việc dịch thuật ở trong WordPress Codex. INếu bạn muốn giúp đỡ, đăng ký WP-Polyglots Mailing List để tìm hiểu xem những công việc dịch thuật nào đang được tiến hành và tham gia. Khi một bài viết trong Codex được dịch, làm theo hướng dẫn ở trong hướng dẫn cách tạo một trang mới để biết cách đăng một đường dẫn về một bài viết đã được dịch và quay trở lại bài viết ban đầu.

Discussions and Decisions

  • Tham gia wp-docs mailing list và bắt đầu chia sẻ ý kiến của bạn và cách nhìn. Thông thường, sẽ có những thảo luận về hướng đi Codex phải đi, và những quyết định sẽ được đưa ra về cách hoạt động, cấu trúc của Codex. Chia sẽ hiểu biết của bạn, và góp phần trong cộng đồng bằng cách tham gia tích cực vào thảo luận, và đưa ý kiến khi được yêu cầu.

Related