WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

vi:Codex:Hướng Dẫn

Chào mừng bạn đến với Codex WordPress

Tải WordPress - Trang chủ Tài liệu tiếng Việt - WordPress tiếng Việt

Dự án phát triển Tài liệu (hay còn gọi là Codex) đang trong giai đoạn phát triển, các bạn có thể giúp cộng đồng WordPress Việt Nam nói chung, WordPressVN nói riêng đẩy nhanh tiến độ phát triển bằng cách đăng nhập vào WordPress.org và dịch các trang tưng ứng từ tiếng Anh (xin lưu ý, chỉ dịch từ tiếng Anh). Đường dẫn sẽ có dạng http://codex.wordpress.org/vi:Tên_Trang (vui lòng dùng tiếng Việt có dấu). Khi bắt đầu tạo một trang mới, các bạn làm theo các bước sau sau:

Tất cả đường dẫn, tên trang đều sử dụng tiếng Việt có dấu. Hãy nâng cấp lên IE 8, hay Firefox 3

- Bạn tạo trang
http://codex.wordpress.org/vi:Tên_Tiếng_Việt_Có_Dấu
- Bạn điền vào {{Vietnamese_Category}} (bắt buộc){{Nháp}} (nếu trang đó chưa được hoàn thiện)

- Bạn tạo trang
http://codex.wordpress.org/vi:Ten_Tieng_Viet_Khong_Dau
- Bạn điền vào #REDIRECT [[vi:Tên_Tiếng_Việt_Có_Dấu]]

Nếu trang của bạn dịch từ trang tiếng Anh, bạn tạo trang mới với tên là vi:Page_Name - với Page_Name là tiên gốc tiếng Anh, và bạn thêm vào #REDIRECT [[vi:Tên_Tiếng_Việt_Có_Dấu]] để tiện cho việc tra tài liệu từ trang tiếng Anh.

Các bạn nhớ điền Summary với cấu trúc: VI - Codex - Page (Sử dụng tiếng Anh).


Đầu mỗi Trang bạn để:

{{Nháp}} 
Nếu trang chưa được hoàn thiện.
{{Không Sửa}} 
Các trang đã có người phụ trách, đề nghị không chỉnh sửa.
{{Vietnamese_Category}} 
Để liệt kê trang vào danh mục trang tiếng Việt.
{{Category:vi:Nâng_Cao}} 
Chuyên mục nâng cao
{{Category:vi:Cơ_Bản}} 
Chuyên mục cơ bản
{{Category:vi:Giao_Diện}} 
Chuyên mục nâng cao
{{Category:vi:Plugins}} 
Chuyên mục cơ bản