WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

vi:Trang Chủ

Chào mừng bạn đến với Codex WordPress

Tải WordPress - Trang chủ Tài liệu tiếng Việt - WordPress tiếng Việt

Bạn cũng có thể giúp đỡ chúng tôi xây dựng tài liệu này !

Trước khi bắt tay vào xây dựng Tài liệu này, vui lòng làm quen với cấu trúc của Wiki với Hướng dẫn Wiki.Mục Lục


Dự án phát triển Tài liệu (hay còn gọi là Codex) đang trong giai đoạn phát triển, các bạn có thể giúp cộng đồng WordPress Việt Nam nói chung, WordPressVN nói riêng đẩy nhanh tiến độ phát triển bằng cách đăng nhập vào WordPress.org và dịch các trang tưng ứng từ tiếng Anh (xin lưu ý, chỉ dịch từ tiếng Anh). Đường dẫn sẽ có dạng http://codex.wordpress.org/vi:Tên_Trang (vui lòng dùng tiếng Việt có dấu).Cùng nhau, chúng ta phát triển WordPress Việt Nam!