WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

he:שדרוג וורדפרס

גרסאות חדשות של וורדפרס בעברית יוצאות מדי כשלושה עד ארבעה חודשים, ועדכוני אבטחה יוצאים לפי הצורך, כשמתגלות פרצות אבטחה. מומלץ להשתמש תמיד בגרסה העדכנית ביותר של וורדפרס - היא תציע את חווית השימוש הטובה ביותר ותגן עליכם מפני פרצות בגרסאות הקודמות.

הוראות אלו מתייחסות לשדרוג התקנה של וורדרפס בעברית לגרסה חדשה יותר של וורדפרס בעברית בלבד - ולא למעבר בין וורדפרס בעברית לאנגלית או להיפך. מידע נוסף על תהליך זה נמצא בעמוד הוספת תמיכה בעברית להתקנה קיימת של וורדפרס.

בניגוד לגרסה האנגלית של וורדפרס, לוורדפרס בעברית יש רק ענף פיתוח פעיל אחד. עדכוני אבטחה יוצאים רק עבור הגרסה העדכנית ביותר של וורדפרס בעברית. במילים אחרות, הגרסה הבטוחה ביותר של וורדפרס בעברית היא תמיד הגרסה החדשה ביותר.

סקירה כללית של תהליך השדרוג

בקיצור נמרץ, כדי לשדרג התקנה קיימת של וורדפרס בעברית צריך לגבות את הבלוג, ולהחליף את כל הקבצים מהגרסה הישנה בקבצים מהגרסה החדשה, מבלי לפגוע בקבצים שנוספו לתיקיה של וורדפרס אחרי ההתקנה - כמו קובץ ההגדרות, קבצים של ערכות העיצוב והתוספים, וקבצים שהועלו לבלוג כמו תמונות או קובצי מפ3.

כדי לוודא שהשדרוגים יהיו קלים ומהירים ככל האפשר, מומלץ לנהל את הבלוג בצורה כזו שהתיקיות שהיחידות אליהן יועלו קבצים אחרי ההתקנה תהינה התיקיה wp-content והתיקיה הראשית.

לפני שדרוג וורדפרס בעברית

 • לפני שדרוג התקנה קיימת של וורדפרס בעברית, יש לוודא שהשרת עומד בדרישות המערכת של הגרסה החדשה.
 • לפני ביצוע כל שינוי מהותי בהתקנה קיימת של וורדפרס בעברית, יש לגבות את בסיס הנתונים וגם את כל הקבצים בתיקיה של וורדפרס. הוראות מפורטות לגיבוי בעמוד גיבוי וורדפרס בעברית.
 • במהלך השדרוג, הבלוג עלול להציג הודעות שגיאה או תקלות אחרות לגולשים שינסו להכנס אליו. כדאי להשתמש בתוסף כמו Maintenance Mode כדי "לסגור" את הבלוג למשך השדרוג.
 • במיוחד בעת שדרוג לגרסה "גדולה" (בניגוד לעדכון אבטחה), תוספים פעילים עלולים ליצור בעיות תאימות עם הגרסה החדשה ולשבש את השדרוג. במידת האפשר, כדאי לכבות את התוספים לפני השדרוג.

שדרוג בחמש דקות

זו הגרסה המקוצרת של הוראות השדרוג - יש לקרוא את ההוראות עד הסוף לפני ביצוע השדרוג. אם ההוראות האלה מתקדמות מהר מדי עבורך, אם משהו השתבש במהלך השדרוג, או אם עשית שינויים מהותיים בוורדפרס בעברית אחרי ההתקנה (מחוץ לתיקיה wp-content), מומלץ לפעול לפי הוראות השדרוג המפורטות בהמשך העמוד.

 1. אם עדיין לא עשית את זה, צריך להוריד את הגרסה האחרונה של וורדפרס בעברית מהאתר הרשמי של וורדפרס בעברית ולפתוח אותה (לפרוס את הקובץ הדחוס) לתוך תיקיה כלשהיא במחשב - על שולחן העבודה, למשל.
 2. למחוק את התיקיות wp-includes ו-wp-admin הישנות.
 3. להעלות לשרת את התיקיות wp-includes ו-wp-admin החדשות, יחד עם כל הקבצים בתיקיה הראשית החדשה.
  • התיקיה wp-content מחייבת טיפול מיוחד - זו התיקיה שמכילה את קובצי התרגום של וורדפרס, את כל הקבצים שהעלת לבלוג, את ערכות העיצוב והתוספים. העלאת תיקיה זו כמות שהיא לשרת תמחק את כל הקבצים, ערכות העיצוב והתוספים שלך. לכן, יש להעלות רק את התיקיה wp-content/languages
  • כמו כן, יש לוודא שהקובץ wp-config.php בתיקיה הראשית בשרת לא ימחק או ישתנה - זה הקובץ שמכיל את הגדרות ההתחברות לבסיס הנתונים, ווורדפרס לא יכולה לפעול בלעדיו.
 4. לעדכן את בסיס הנתונים על ידי גלישה בדפדפן לקובץ wp-admin/upgrade.php בתיקיה בה מותקנת וורדפרס בעברית. קובץ זה יעדכן את בסיס הנתונים לגרסה העדכנית ביותר (במידת הצורך) - ללא שלב זה, הבלוג עלול שלא לפעול כהלכה.

אם הבלוג שלך משתמש בזכרון מטמון (caching, לא פועל כברירת מחדל), מומלץ לנקות את המטמון אחרי השדרוג.

הוראות שדרוג מפורטות

הוראות אלו מקיפות ומלאות יותר, אבל בהתאם לאופן השימוש שלך בוורדפרס בעברית, ייתכן שחלק מהשלבים לא יהיו רלבנטיים עבורך. יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני ביצוע השדרוג.

סקירת שלבי השדרוג

 1. גיבוי בסיס הנתונים. הוראות מפורטות לגיבוי בעמוד גיבוי וורדפרס בעברית.
 2. גיבוי כל הקבצים בתיקיה של וורדפרס בעברית. הוראות מפורטות לגיבוי בעמוד גיבוי וורדפרס בעברית.
 3. בדיקת תקינות הגיבויים.
 4. כיבוי כל התוספים.
 5. ביצוע ארבעת השלבים הקודמים.
 6. להוריד ולפתוח את הגרסה העדכנית ביותר של וורדפרס בעברית.
 7. למחוק את הקבצים הישנים מהשרת, מלבד הקבצים הבאים: (במידה ויש כאלה)
  • הקובץ wp-config.php
  • התיקיה wp-content
  • התיקיה wp-images
  • הקובץ .htaccess
  • הקובץ robots.txt
  • הקבצים sitemap.xml ו-sitemap.xml.gz
  • כל קובץ או תיקיה שיצרת בעצמך בתוך התיקיה של וורדפרס ושאינם חלק מההתקנה הבסיסית של וורדפרס בעברית.
 8. להעלות את הקבצים החדשים מהמחשב לתיקיות המתאימות בשרת.
 9. לעדכן את בסיס הנתונים עם סקריפט העדכון של וורדרפס בעברית.
 10. להתקין גרסאות עדכניות של כל התוספים וערכות העיצוב.
 11. להפעיל מחדש את התוספים.
 12. להוסיף SECRET_KEY לקובץ wp-config.php.
 13. לסקור את השינויים בגרסה החדשה של וורדפרס בעברית.

פירוט שלבי השדרוג

שלב 1: גיבוי בסיס הנתונים

בסיס הנתונים מכיל את כל המידע על הפוסטים, העמודים, המשתמשים, הקישורים, הקטגוריות, ותכנים אחרים בבלוג שלך. הוראות מפורטות לגיבוי בסיס הנתונים נמצאות בעמוד גיבוי וורדפרס בעברית.

גיבוי בסיס הנתונים הוא שלב קריטי בתהליך השדרוג של וורדפרס בעברית.

שלב 2: גיבוי כל הקבצים בתיקיה של וורדפרס בעברית

הקבצים בתיקיה של וורדפרס בעברית כוללים את ההתקנה של וורדפרס בעברית עצמה, וכן כל ערכות העיצוב, התוספים, התמונות, קובצי ה-mp3, וכל דבר אחר שהעלת לבלוג. הוראות מפורטות לגיבוי בסיס הנתונים נמצאות בעמוד גיבוי וורדפרס בעברית.

גיבוי הקבצים של וורדפרס בעברית הוא שלב קריטי בתהליך השדרוג.

שלב 3: בדיקת תקינות הגיבויים

זהו השלב החשוב ביותר בתהליך השדרוג. יש לוודא שהגיבויים תקינים - אשליית הביטחון שנובעת מגיבויים תקולים יכולה להיות גרועה בהרבה מהעדר גיבויים.

כדי לוודא את תקינות הגיבוי של בסיס הנתונים, אפשר לפתוח את קובץ הגיבוי בעורך טקסט - אמורות להיות בו שורות קוד באנגלית. וידוא יסודי יותר כולל ייבוא של הגיבוי לשרת אחר - אם הייבוא הצליח, יש סיכוי טוב שהגיבוי תקין.

כדי לוודא את תקינות גיבוי הקבצים, יש לוודא שכל הקבצים קיימים - לדוגמה, לפי כמות הקבצים או גודל תיקית הגיבוי - ושאפשר לפתוח את תתי-התיקיות. וידוא יסודי יותר כולל בדיקה מדגמית של הקבצים בתיקיה wp-content/uploads (כברירת מחדל, זו התיקיה בה וורדפרס מאחסנת תמונות או קבצים אחרים שהעלת לפוסטים. אם שינית את התיקיה בה וורדפרס שומרת קבצים אלו, יש לבדוק בתיקיה זו).

בדיקת תקינות הגיבוי הוא שלב קריטי בתהליך השדרוג.

שלב 4: כיבוי התוספים ובדיקת תאימות

בממשק הניהול, יש לכבות את כל התוספים הפעילים. שינויים בגרסה החדשה של וורדפרס בעברית עלולים לגרום לבעיות תאימות עם התוספים הקיימים.

כמו כן, יש לוודא שכל התוספים וערכות העיצוב נבדקו ונמצאו תואמים לגרסה החדשה של וורדפרס. אפשר לברר באתר הבית של התוסף או ערכת העיצוב, או ליצור קשר עם המפתחים. אם יש גרסה חדשה של אחד התוספים או ערכות העיצוב, כדאי להוריד אותה עכשיו.

(הוראה זו סותרת את ההמלצה הקודמת לשימוש בתוסף Maintenance Mode כדי "לסגור" את הבלוג במהלך השדרוג. כדי למנוע מגולשים מלהכנס לבלוג בעת השדרוג אפילו אחרי כיבוי כל התוספים, אפשר ליצור קובץ ריק בשם index.html בתיקיה הראשית של וורדפרס בעברית. זה תלוי בהגדרות השרת, אבל ברוב המקרים, גולשים שינסו להכנס לבלוג יראו עמוד לבן ריק כל זמן שהקובץ הזה קיים. רק לא לשכוח למחוק אותו עם סיום השדרוג!)

שלב 5: ביצוע ארבעת השלבים הקודמים

אם לא ביצעת את ארבעת השלבים הקודמים, עכשיו זה הזמן. אין להמשיך בתהליך השדרוג ללא גיבוי הקבצים ובסיס הנתונים, בדיקת הגיבויים, וכיבוי התוספים.

שדרוג התקנה קיימת של וורדפרס בעברית הוא תהליך פשוט שכמעט לעולם לא משתבש, אבל תקלות נדירות בשדרוג עלולות לגרום לבלוג להפסיק לפעול, או חמור מכך, לגרום לאובדן נתונים. ללא גיבויים תקינים, נתונים אלו עלולים לאבוד לנצח.

המקום הטוב ביותר לקבלת עזרה עם שדרוג התקנה קיימת של וורדפרס בעברית הוא קבוצת הדיון בגוגל. שאלות מנומסות ומפורטות כמעט תמיד זוכות למענה הולם.

שלב 6: הורדת הגרסה העדכנית של וורדפרס בעברית

הגרסה העדכנית ביותר של וורדפרס בעברית נמצאת באתר he.wordpress.org

אם אין לך גישת shell לשרת, יש להוריד את וורדפרס בעברית למחשב שלך ולפתוח אותה (לפרוס את הקובץ הדחוס) לתוך תיקיה כלשהיא - לדוגמה, על שולחן העבודה.

אם יש לך גישת shell לשרת, ואין לך בעיה להתחבר אליו ולהשתמש בממשק מבוסס שורת-פקודה, אפשר להוריד את וורדפרס בעברית ישירות לשרת, באמצעות כלי כמו wget או curl, לתוך תיקיה מקבילה במיקומה לתיקיה בה מותקנת וורדפרס בעברית. לדוגמה, להורדת וורדפרס 2.7

wget http://he.wordpress.org/wordpress-2.7-he_IL.tar.gz

לפתיחת הקובץ:

tar xzfv wordpress-2.7-he_IL.tar.gz

הקבצים יפתחו לתוך תיקיה בשם wordpress-he

שלב 7: מחיקת הקבצים הישנים

כדאי למחוק את הקבצים הישנים לפני העלאת הקבצים החדשים. העלאת הקבצים החדשים על גבי הקבצים הישנים עלולה לגרום לשגיאות בעת דריסת הקבצים הקיימים.

אין למחוק את הקבצים הבאים:

 • הקובץ wp-config.php
 • התיקיה wp-content
 • התיקיה wp-images, אם יש תיקיה כזו - לדוגמה, בהתקנות ישנות, לפני גרסה 1.5.
 • הקובץ .htaccess. בהתאם לתוכנה ולאופי החיבור לשרת, ייתכן שצריך להגדיר הצגה של קבצים מוסתרים כדי לראות את הקובץ הזה.
 • הקובץ robots.txt, אם יש תיקיה כזו.
 • הקבצים sitemap.xml ו-sitemap.xml.gz
 • כל קובץ או תיקיה שיצרת בעצמך בתוך התיקיה של וורדפרס ושאינם חלק מההתקנה הבסיסית של וורדפרס בעברית.

יש למחוק את הקבצים הבאים:

 • התיקיות wp-admin ו-wp-includes
 • הקבצים ‏ changes.txt‏, wp-commentsrss2.php‏, wp-pass.php‏, index.php‏, wp-config-sample.php‏, wp-rdf.php‏, license.txt‏, wp-register.php‏, readme.html‏, wp-cron.php‏, wp-rss.php‏, wp-feed.php‏, wp-rss2.php‏, wp-app.php‏, wp-settings.php‏, wp-atom.php‏, wp-links-opml.php‏, wp-trackback.php‏, wp-blog-header.php‏, wp-login.php‏, xmlrpc.php‏, wp-comments-post.php‏, wp-mail.php בתיקיה הראשית של וורדפרס בעברית.
 • התיקיה cache תחת התיקיה wp-content (מבלי למחוק את התיקיה wp-content). תיקיה זו תופיע רק בעת שדרוג מגרסה 2.0 ומעלה.
 • התיקיה widgets תחת התיקיה wp-content/plugins (מבלי למחוק את התיקיה wp-content/plugins). תיקיה זו תופיע רק אם התקנת בעבר את תוסף הווידג'טים; תוסף הווידג'טים מתנגש עם קוד הווידג'טים המובנה בגרסאות חדשות של וורדפרס בעברית.

מחיקת קבצים

בהתאם לאופן החיבור לשרת, יש מספר דרכים למחוק קבצים.

מחיקת קבצים ב-FTP

אותה תוכנת FTP בה השתמשת להעלאת הקבצים לשרת, כמו WinSCP, מתאימה גם למחיקת קבצים מהשרת. אם תוכנת ה-FTP שלך לא מאפשרת לך למחוק תיקיות לא ריקות (שעדיין יש בהן קבצים או תיקיות אחרות), כדאי לחפש בהגדרות התוכנה את האפשרות למחוק תיקיות לא ריקות (non-empty folders). מומלץ להחזיר את האפשרות למצבה המקורי אחרי סיום מחיקת הקבצים, כדי להמנע ממחיקה בשוגג של תיקיות לא ריקות בהמשך.

מחיקת קבצים ב-SSH

אם יש לך גישת shell לשרת בחיבור SSH או telnet, אפשר להעתיק את כל הקבצים הנחוצים כמו wp-config.php, ערכות העיצוב והתוספים מהתיקיה הישנה לתוך התיקיה החדשה (wordpress-he), לשנות את שם התיקיה הקודמת כדי לשמור אותה לגיבוי, להעביר במקומה את התיקיה החדשה.

שלב 8: העלאת הקבצים החדשים

אחרי מחיקת הקבצים הישנים מהשרת, יש להעלות את הקבצים החדשים באמצעות תוכנת FTP או בכל דרך אחרת (אלא אם כן כבר עשיתם זאת בשלב הקודם, לפי ההוראות תחת מחיקת קבצים ב-SSH).

התיקיה wp-content מחייבת טיפול מיוחד - זו התיקיה שמכילה את כל הקבצים שהעלת לבלוג, את ערכות העיצוב והתוספים. העלאת תיקיה זו כמות שהיא לשרת תמחק את כל הקבצים, ערכות העיצוב והתוספים שלך. לכן, יש להעלות רק את התיקיה wp-content/languages שבתוך התיקיה הזו.

שלב 9: שדרוג בסיס הנתונים

לעדכן את בסיס הנתונים על ידי גלישה בדפדפן לקובץ wp-admin/upgrade.php, ולמלא את ההוראות על המסך. בהתאם לאופי הגרסה החדשה, ייתכן שבסיס הנתונים לא יזדקק לשדרוג.

לדוגמה, אם וורדפרס בעברית מותקנת בתיקיה הראשית בדומיין (http://domain.com), הקובץ ימצא בכתובת http://domain.com/wp-admin/upgrade.php. לחלופין, אם וורדפרס בעברית מותקנת בתת-תיקיה (http://domain.com/blog/‎), הקובץ ימצא בכתובת http://domain.com/blog/wp-admin/upgrade.php.

שלב 10: התקנת גרסאות עדכניות של התוספים וערכות העיצוב

לפני הפעלה מחדש של התוספים, יש לעדכן את כל התוספים שיש להם גרסאות חדשות. אם מצאת שאחד התוספים שלך לא תומך בגרסה החדשה של וורדפרס, כדאי לחכות עד לשחרור גרסה חדשה של התוסף לפני הפעלה מחדש שלו.

שלב 11: הפעלת התוספים

בעמוד תוספים בממשק הניהול, יש להפעיל מחדש את כל התוספים שכובו לפני השדרוג.

(אם יצרת קובץ index.html בתיקיה הראשית כדי למנוע גישה לבלוג, עכשיו זה הזמן למחוק אותו)

שלב 12: הוספת SECRET_KEY לקובץ wp-config.php

החל מגרסה 2.5, וורדפרס משתמשת בערך SECRET_KEY בקובץ wp-config.php כדי לשפר את האבטחה של עוגיות שהיא שומרת בדפדפן. אם אין בקובץ wp-config.php שלך שורה להגדרת SECRET_KEY, יש להוסיף אותה אחרי הגדרות בסיס הנתונים:

define('SECRET_KEY', 'put your unique phrase here'); // Change this to a unique phrase.

כדי להגדיר SECRET_KEY, יש להחליף את המשפט put your unique phrase here ב-SECRET_KEY שלך - מבלי למחוק את סימני הגרשיים לפני ואחרי המילה.

ה-SECRET_KEY צריך להיות ארוך (כמה עשרות תווים) ואקראי. אפשר לקבל ערך אקראי וארוך לשימוש בקובץ wp-config.php בכתובת הזו - צריך רק להעתיק במלואה את השורה שתופיע במקום השורה הקיימת כבר בקובץ wp-config.php (או אחרי הגדרות בסיס הנתונים אם השורה לא קיימת).

שלב 13: סקירת השינויים בגרסה האחרונה של וורדרפס בעברית

אחרי השדרוג, כדאי לעבור על כל השינויים והחידושים בגרסה האחרונה של וורדפרס בעברית. אפשר למצוא מידע נוסף על הגרסה בהודעת השחרור בבלוג של וורדפרס בעברית, בהודעת השחרור של הגרסה המקבילה בבלוג של וורדפרס באנגלית, [http://planet.wph.co.il/ בפלאנט וורדפרס בעברית או בקבוצת הדיון של וורדפרס בעברית בגוגל.

תקלות נפוצות

ג'יבריש או הודעות שגיאה חדשות
אם הבלוג מוצג בג'יבריש או שמופיעות בו הודעות שגיאה שלא היו קיימות לפני השדרוג, ייתכן שאחד התוספים אשם בכך. אפשר לכבות את כל התוספים דרך ממשק הניהול, ולהפעיל אותם מחדש אחד אחרי השני כדי לזהות את התוסף הבעייתי.
עשית שינויים בקבצים של וורדפרס בעברית?
אם עשית שינויים או תוספים בקבצים של וורדפרס בעברית, עליך לעקוב ולנהל את השינויים בעצמך - ייתכן שבמהלך השדרוג דרסת את אחד הקבצים ששינית בקובץ חדש. מכיוון שבקבצים ששינית יכולים להיות עדכונים ותיקונים שקשורים לגרסה החדשה אבל שאינם משפיעים על השיוניים שלך, מומלץ להשוות בין שתי הגרסאות באמצעות תוכנה להשוואת קבצים כמו WinMerge. בעמוד גרסאות וורדפרס אפשר למצוא רשימות של הקבצים שהשתנו בכל גרסה של וורדפרס בעברית (החל מוורדפרס בעברית 2.5).

קישורים חיצוניים