WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

nl:WordPress updaten

WARNING: Het upgradeproces is invloed op alle bestanden en mappen die tot de WordPress-installatie behoren. Dit omvat alle bestanden die nodig zijn om het basis WordPress-pakket te laten werken. Mocht u wijzigingen in deze bestanden hebben gemaakt, dan gaan deze verloren.

U moet WordPress altijd opwaarderen naar de recentste versie. Als een nieuwe versie van WordPress beschikbaar is, krijgt u een update-bericht te zien op de beheerschermen van uw WordPress-site. Om WordPress te updaten klikt u op de link in dit bericht.

Er zijn twee manieren om te updaten. De gemakkelijkste is de eenkliksupdate die voor de meeste mensen zal werken. Als deze methode niet werkt of als u het prettig vindt om zelf de handen uit de mouwen te steken, dan kunt u de update handmatig uitvoeren.

Een back-up van WordPress maken

Voordat u begint, is het een goed idee een back-up van uw website te maken. Hiermee zorgt u ervoor dat als u bij het updaten tegen problemen aanloopt, u uw website makkelijk naar de vorige versie terug kunt brengen. Volledige instructies over hoe u een back-up maakt, kunt u vinden in het onderdeel WordPress Backups van de Codex.

Automatische updates op de achtergrond

Vanaf WordPress 3.7 kunt u kleine updates en veiligheidsupdates laten uitvoeren zonder er naar om te kijken. De meeste sites zijn vanaf deze versie in staat deze updates automatisch op de achtergrond te laten uitvoeren. Als uw site in staat is eenkliksupdates uit te voeren zonder dat u de logingegevens van uw FTP-account hoeft op te geven, dan is uw site ook in staat deze achtergrondupdates uit te voeren (van bijvoorbeeld 3.7 naar 3.7.1, van 3.7.1. naar 3.7.2 enzovoort).

Voor belangrijke updates (bijvoorbeeld van 3.7 naar 3.8) moet u nog steeds op de knop "Nu bijwerken" klikken.

Zie ook: Automatische achtergrondupdates aanpassen

Eenkliksupdate

Recente versies van WordPress (2.7 en later) beschikken over eenkliksupdates. U kunt een dergelijke update starten door op de link in het blok voor de nieuwe versie te klikken (als deze wordt getoond) of door naar het scherm Dashboard > Updates te gaan.

Als u op de pagina "Update WordPress" bent, klik dan op de knop "Nu bijwerken" om het proces in gang te zetten. Als alles goed gaat, hoeft u verder niets te doen en is uw WordPress-site na enkele minuten weer helemaal bij.

Eenkliksupdates werken op de meeste servers. Hiervoor moet uw server aan de volgende technische randvoorwaarden voldoen:

(a) Wie is 'eigenaar' van de bestanden?

Op een webserver is per bestand aangegeven wie de 'eigenaar' (owner) is. Als de eenkliksupdate wil slagen, moeten alle WordPress-bestanden het 'eigendom' zijn van de gebruiker die de webserver uitvoert. Deze webservergebruiker (vaak iets als "apache", "web", "www" of "nobody" genaamd) is niet noodzakelijkerwijs de eigenaar van de bestanden. Over het algemeen is dat de FTP-gebruiker die de bestanden in eerste instantie heeft geüploadet.

Als er geen overeenkomst is tussen de eigenaar van de WordPress-bestanden en de webservergebruiker, krijgt u een dialoogvenster te zien met de vraag om verbindingsgegevens op te geven. U zult zien dat het niet uitmaakt wat u hier typt, u zult niet in staat zijn om een update uit te voeren door op de knop "Nu bijwerken" te klikken.

(b) Bestandsrechten

Alle WordPress-bestanden op de server moeten beschrijfbaar door de eigenaar zijn of de webservergebruiker moet tot de groep horen die schrijfrechten voor deze bestanden heeft.

Op gedeelde hosts horen WordPress-bestanden expliciet niet eigendom van de webservergebruiker te zijn. Als meer dan één gebruiker eigenaar is van bestanden in de WordPress-installatie (bijvoorbeeld omdat verschillende gebruikers bestanden hebben geüploadet), dan moeten de bestanden beschrijfbaar zijn door de leden van de groep waartoe ze behoren.

Rechten horen dan te staan op bijvoorbeeld 775 en 664 in plaats van respectievelijk 755 en 644 (de standaard).

Bestandsrechten horen (in het algemeen) aangepast te worden naar wat passend is voor de serveromgeving. De gedeelde host RackSpace CloudSites bijvoorbeeld raadt aan om de rechten 700 en 600 te gebruiken voor een enkele FTP-gebruiker en 770 en 660 voor een installatie met meerdere gebruikers. Zie het onderdeel over bestandsrechten voor meer informatie (sommige bestanden en mappen hebben striktere rechten nodig).

Als u een melding ziet met de tekst "failed update" ("update mislukt"), dan kan het zijn dat u met behulp van een FTP-programma het bestand .maintenance moet verwijderen uit uw WordPress-map op de webserver. Dit zorgt ervoor dat de boodschap verdwijnt.

Als de eenkliksupdate voor u niet werkt, kunt u altijd nog handmatig updaten.

Handmatige update

Dit is de eenvoudige instructie, als u meer hulp nodig hebt, kijk dan naar extended upgrade instructions. Als u problemen hebt met het driestappenplan, kunt u onder "more detailed upgrade instructions" nog gedetailleerdere instructies vinden.

In het volgende gaan we ervan uit dat de URL (het adres) van uw blog http://example.com/wordpress/ is.

Stap 1: Vervang de WordPress-bestanden

  1. Download het nieuwste WordPress-pakket (.zip of tar.gz).
  2. Pak de zojuist gedownloade bestanden uit.
  3. Deactiveer plugins.
  4. Verwijder de oude mappen wp-includes en wp-admin van uw webserver (gebruik een FTP-programma of een shell).
  5. Upload de nieuwe mappen wp-includes en wp-admin naar uw webserver zodat ze de plaats innemen van uw oude mappen. Ook hier kunt u een FTP-programma of een shell voor gebruiken.
  6. Kopieer de inhoud van de nieuwe wp-content-map naar uw bestaande map. Laat van tevoren de inhoud van deze map staan, het is OK als er mappen en bestanden (bijvoorbeeld door u geüploade afbeeldingen) blijven staan.
  7. Upload alle nieuwe losse bestanden uit de bronmap van de nieuwe versie naar de bronmap van uw bestaande WordPress-installatie.

NOOT - u moet alle oude WordPress-bestanden vervangen door de nieuwe in de mappen wp-includes en wp-admin en de daaronderliggende mappen, en in de bronmap. Voorbeelden van bestanden in de laatste map zijn index.php en wp-login.php. Vrees niet, uw wp-config.php-bestand blijft ongemoeid, omdat dit bestand niet in het pakket met nieuwe bestanden voorkomt.

Wees voorzichtig wanneer u naar de map wp-content kopieert. Deze map hoort u niet in zijn geheel te vervangen, u hoort alleen de gewijzigde bestanden te vervangen. Dit is waar uw themes, plugins, vertalingen en uploads verblijven en die wilt u waarschijnlijk behouden. Als u de standaard themes hebt aangepast zonder ze te hernoemen, zorg er dan voor dat u deze bestanden niet overschrijft, anders raakt u uw vormgeving kwijt. (U kunt wel kijken welke wijzigingen er zijn gemaakt in de nieuwe versie en deze waar nodig overnemen.)

Ten slotte moet u ook het bestand wp-config-sample.php vergelijken met uw bestand wp-config.php om te kijken of er nieuwe instellingen zijn geïntroduceerd die u aan uw bestaande bestand wil toevoegen.

Step 1.5: Remove .maintenance file

If you're upgrading manually after a failed auto-upgrade, delete the file .maintenance from your WordPress directory using FTP. This will remove the "failed update" nag message.

Step 2: Update your installation

Visit your main WordPress admin page at /wp-admin. You may be asked to login again. If a database upgrade is necessary at this point, WordPress will detect it and give you a link to a URL like http://example.com/wordpress/wp-admin/upgrade.php. Follow that link and follow the instructions. This will update your database to be compatible with the latest code. You should do this as soon as possible after step 1.

Step 3: Do something nice for yourself

If you have caching enabled, your changes will appear to users more immediately if you clear the cache at this point (and if you don't, you may get confused when you see the old version number in page footers when you check to see if the upgrade worked).

Your WordPress installation is successfully updated. That's as simple as we can make it without Updating WordPress Using Subversion.

Consider rewarding yourself with a blog post about the update, reading that book or article you've been putting off, or simply sitting back for a few moments and letting the world pass you by.

Final Steps

Your update is now complete, so you can go in and enable your Plugins again. If you have issues with logging in, try clearing cookies in your browser.

Troubleshooting

If anything has gone wrong, then the first thing to do is go through all the steps in our extended upgrade instructions. That page also has information about some of the most common problems we see.

If you run into a request for FTP credentials with trying to update WP on a IIS server automatically, it may well be a matter of rights. Go into the IIS Management Console, and there to the application pool of your blog. In its advanced settings, change the Process Model Id into LocalSystem. Then on Sites, choose your blog, right click, click on Edit permissions and on security tab add authenticated users. That should do it.

If you experience problems after the upgrade, you can always restore your backup and replace the files with ones from your previous version from the release archive.

Other options

If you have some knowledge of unix shells you should check out wp-cli.