WordPress.org

Codex

Attention Interested in functions, hooks, classes, or methods? Check out the new WordPress Code Reference!

mk:WordPress Верзии

На оваа страница се поставени сите WordPress верзии по хронолошки распоред од најстарата па се до најновата. Покрај секоја верзија се поставени информации кога е објавена таа верзија, белешка со промените и блог напис.

Забелешка: WordPress развивачите кои работат на јадрото се големи љубители на џез музиката, па така сите верзии од WordPress 1.0 се именувани според некој џез изведувач кој тие го обожаваат.

Верзија Датум на објавување Музичар Промени Известување DB верзија
0.7 May 27, 2003 Промени Блог
0.71 9 Јуни, 2003 Промени Блог
0.711 25 Јуни, 2003 Промени Блог
0.72 11 Октомври, 2003 Промени Блог
1.0 3 Јануари, 2004 Miles Davis Промени Блог
1.0.1 25 Јануари, 2004 Промени Блог
1.0.2 11 Март, 2004 Art Blakey Промени Блог
1.2 22 Мај, 2004 Charles Mingus Промени Блог
1.2.1 6 Октомври, 2004 Промени Блог
1.2.2 15 Декември, 2004 Промени Блог 2540
1.5 17 Февруари, 2005 Billy Strayhorn Промени Блог 2541
1.5.1 9 Мај, 2005 Промени Блог 2541
1.5.1.2 27 Мај, 2005 Промени Блог 2541
1.5.1.3 29 Јуни, 2005 Промени Блог 2541
1.5.2 14 Август, 2005 Промени Блог 2541
2.0 26 Декември, 2005 Duke Ellington Промени Блог 3441
2.0.1 31 Јануари, 2006 Промени Блог 3441
2.0.2 10 Март, 2006 Промени Блог 3441
2.0.3 1 Јуни, 2006 Промени Блог 3441
2.0.4 29 Јули, 2006 Промени Блог 3441
2.0.5 27 Октомври, 2006 Ronan Boren Промени Блог 3441
2.0.6 5 Јануари, 2007 Промени Блог 3441
2.0.7 15 Јануари, 2007 Промени Блог 3441
2.0.8 8 Февруари, 2007 Промени Нема Блог 3441
2.0.9 21 Февруари, 2007 Промени Блог 3441
2.0.10 3 Април, 2007 Промени Блог 3441
2.0.11 5 Август, 2007 Промени Блог 3441
2.1 22 Јануари, 2007 Ella Fitzgerald Промени Блог 4772
2.1.1 February 21, 2007 Промени Блог 4773
2.1.2 2 Март, 2007 Промени Блог 4773
2.1.3 3 Април, 2007 Промени Блог 4773
2.2 16 Мај, 2007 Stan Getz Промени Блог 5183
2.2.1 21 Јуни, 2007 Промени Блог 5183
2.2.2 5 Август, 2007 Промени Блог 5183
2.2.3 8 Септември, 2007 Промени Блог 5183
2.3 24 Септември, 2007 Dexter Gordon Промени Блог 6124
2.3.1 26 Октомври, 2007 Промени Блог 6124
2.3.2 29 Декември, 2007 Промени Блог 6124
2.3.3 5 Февруари, 2008 Промени Блог 6124
2.5 29 Март, 2008 Michael Brecker Промени Блог 7558
2.5.1 25 Април, 2008 Промени Блог 7796
2.6 15 Јули, 2008 McCoy Tyner Промени Блог 8201
2.6.1 15 Август, 2008 Промени Блог 8204
2.6.2 8 Септември, 2008 Промени Блог 8204
2.6.3 23 Октомври, 2008 Промени Блог 8204
2.6.5 25 Ноември, 2008 Промени Блог 8204
2.7 10 Декември, 2008 John Coltrane Промени Блог 9872
2.7.1 10 Февруари, 2009 Промени Блог 9872
2.8 10 Јуни, 2009 Chet Baker Промени Блог 11548
2.8.1 9 Јули, 2009 Промени Блог 11548
2.8.2 20 Јули, 2009 Промени Блог 11548
2.8.3 3 Август, 2009 Промени Блог 11548
2.8.4 12 Август, 2009 Промени Блог 11548
2.8.5 20 Октомври, 2009 Промени Блог 11548
2.8.6 12 Ноември, 2009 Промени Блог 11548
2.9 18 Декември, 2009 Carmen McRae Промени Блог 12329
2.9.1 4 Јануари, 2010 Промени Блог 12329
2.9.2 15 Февруари, 2010 Промени Блог 12329
3.0 17 Јуни, 2010 Thelonious Monk Промени Блог 15260
3.0.1 29 Јули, 2010 Промени Блог 15477
3.0.2 30 Ноември, 2010 Промени Блог 15477
3.0.3 8 Декември, 2010 Промени Блог 15477
3.0.4 29 Декември, 2010 Промени Блог 15477
3.0.5 7 Февруари, 2011 Промени Блог 15477
3.0.6 26 Април, 2011 Промени Нема блог 15477
3.1 23 Февруари, 2011 Django Reinhardt Промени Блог 17056
3.1.1 5 Април, 2011 Промени Блог 17516
3.1.2 26 Април, 2011 Промени Блог 17516
3.1.3 25 Мај, 2011 Промени Блог 17516

Планирани верзии

Базирајќи се на историјата, главна објава се случува на скоро секој 6 месеци. Предложување и гласање за идеи за следните WordPress објави се одвива на сајтот за WordPress идеи. Овде се следните објави и врски до нивниот развојот во bug tracker-от.

Верзија Планирана објава Забелешки
3.2 30 Јуни, 2011 Require PHP 5.2.4 или понова, и MySQL 5.0.15 или понова
3.3 Крајот на 2011

Види